Stora Enso Skog lanserar Skogsbruksplan‐app under Skid‐VM i Falun

16 februari 2015 Stora Enso Skog och Sydved lanserar i samband med Skid‐VM i Falun en Skogsbruksplan‐app för sina
virkesleverantörer. Sedan tidigare jobbar både Stora Enso Skog och Sydved med internetbaserade IT‐system för Skogsbruksplaner. I ett samarbete mellan företagen och tillsammans med konsultbolaget Metria har man
nu vidareutvecklat systemet till att också vara tillgängligt som mobil app! / Stora Enso

Stora Enso Skog lanserar Skogsbruksplan‐app under Skid‐VM i Falun

Stora Enso Skog lanserar Skogsbruksplan-app under Skid-VM i Falun
Stora Enso Skog och Sydved lanserar i samband med Skid-VM i Falun en Skogsbruksplan-app för sina virkesleverantörer.

Sedan tidigare jobbar både Stora Enso Skog och Sydved med internetbaserade IT-system för Skogsbruksplaner. I ett samarbete mellan företagen och tillsammans med konsultbolaget Metria har man nu vidareutvecklat systemet till att också vara tillgängligt som mobil app!

Varför en app     
Syftet med appen Skogsbruksplan är att underlätta för skogsägare att planera och få information om sin skog. Idag har nästan alla en smartphone eller läsplatta i sin ägo. Det gäller förstås även den moderne skogsägaren, som behöver bli uppdaterad med aktuell information om sina skogsbestånd. Med appen i sin hand kan användare på ett enkelt sätt ta med sig en bild av sin fastighet och sina skogsbestånd direkt ut i skogen.  

Appen kommer att finnas tillgängligt för både iPhone- och Androidtelefoner.

Vad kan man göra i appen
I appen kan skogsägaren logga in och se sitt innehav på kartor i telefonen eller läsplattan. Både sin skogbruksplan indelad i skogsbestånd och en bakgrundskarta med fastighetsgränser, samt en flygbild över området. Med hjälp av sin GPS-position kan man lägga in olika symboler och textinformation i kartan.

Skogsbruksplanerna ska vara levande dokument där man kan lägga in olika typer av utförda och planerade åtgärder, till exempel röjning, avverkning, plantering osv.

Det finns också funktioner för att mäta sträckor och ytor och att lägga ut ett spår efter hur man rör sig i terrängen.

Skogsskiften

Figurer: Få upp information om din skog – Spara egna platser

Den stora nyttan är enklare tillgång till information
”Skogsbruksplanen är ett ovärderligt stöd för att bli en aktiv skogsägare. Med den i handen får man en överblick över sin skog och dess möjligheter. Den ger tydlig och trygg hjälp med prioriteringar och inte minst stöd att göra de föreslagna insatserna i rätt tid. I och med att vi nu även kan erbjuda skogsbruksplanen via appen får våra leverantörer tillgång till information på ett helt nytt och enkelt sätt, de kommer förenkla beslutfattandet av vad som ska utföras på skogsfastigheten.

Vår digitala skogsbruksplan som vi nu även kan erbjuda våra leverantörer i en App ger alla delägarna möjlighet till samma information oavsett var man befinner sig skapar bra möjlighet till dialog mellan delägare till fastigheten och med våra virkesinköpare.

  Dessutom ger den möjlighet att orientera sig med hjälp av GPS funktionen och därmed enklare att hitta i skogen och bedriva sitt skogsbruk i fält.”, säger Stora Enso Skogs Thomas Åkerlund, som varit projektledare för införandet.

Lansering under Skid-VM
För Stora Enso Skog kommer appen att lanseras under Skid-VM i Falun, där Stora Enso är en av sponsorerna. Skogsägare som är inbjudna till konferensdagar i Tällberg kommer att kunna få ta del av infor­mation om Skogsbruksplaner och hur appen fungerar och inspireras av mycket annat som händer inom Stora Enso.

Metria – agila app-utvecklare
”Vi har alltid jobbat med kartor och geografisk information på Metria. En trend vi ser nu, är att vi får fler och fler förfrågningar på att bygga mobila lösningar och appar. Vi har lång erfarenhet av skogens behov av kartor och geografisk information i fält, och har ett eget system kallat Timmerweb som används av många virkesköpande skogsföretag! Att vi tagit fram denna specialanpassade app till Stora Enso Skog och Sydved är speciellt roligt eftersom det skett på så kort tid. En förutsättning har varit att vi jobbar med så kallad agil systemutveckling, nära kunden hela tiden och att vi har en redan utvecklad stabil teknikplattform att stå på.

Trenden är tydlig, användarna vill idag ha information i sin hand!”, säger Tomas Falk på Metria, som varit med i ledningen av projektet.

För mer information

Kontaktpersoner:

Stora Enso Skog                                              Sydved                                                               Metria

Thomas Åkerlund, Projektledare              Daniel Fellenius, Informationschef           Tomas Falk, Affärsutvecklare

010-467 79 06                                                  010-467 8402                                                   010-121 8331

thomas.akerlund@storaenso.com          daniel.fellenius@sydved.se                       tomas.falk@metria.se

Om Stora Enso Skog
Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation. Varje dag, året runt, förser vi Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.

Stora Ensos enheter i Sverige behöver årligen cirka 11 miljoner kubikmeter virke. Det motsvarar ungefär en halv miljon fullastade järnvägsvagnar. För att kunna leverera denna volym köper vi virke från många olika leverantörer, till exempel privata skogsägare, större markägare som Bergvik Skog AB eller andra skogsbolag.

Fler än 30 000 privata skogsägare har valt att leverera sitt virke till oss. Vår ambition är att i ett långsiktigt samarbete med dessa bedriva ett kvalitetsinriktat och miljövänligt skogsbruk, som ger hög avkastning på både kort och lång sikt.

Stora Enso

Om Sydved
Sydved är omkring 140 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.
Sydved ägs av Stora Enso och Munksjö och anskaffar varje år cirka 6 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Vi köper de flesta virkessortiment som finns på marknaden. Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras även biobränslesortiment.

Sydved

Om Metria
Metria har cirka 260 medarbetare, fördelade på 35 platser runtom i Sverige med huvudkontor i Gävle. Metria mäter, bearbetar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation. Genom smarta lösningar vidareutvecklar och effektiviserar vi verksamheter.  Kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig sektor. Verksamheten är organiserad i tre affärsenheter – Produkter, Plan och Mät och Konsult. Metria – länken mellan kartan och verkligheten.

Metria

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb