Stora Enso och Handelsbanken i gemensam storsatsning för att öka kunskapen hos skogsägare

21 februari 2013 Arealen oröjd ungskog ökar. Bara drygt hälften av avverkningspotentialen tas tillvara. Allt fler skogsägare ärver sin skog och bor inte på eller i närheten av fastigheten. Alltför många skogsägare vet inte hur de ska sköta sin skog.

– Skogsägare måste bli mer aktiva, annars går värden för miljonbelopp till spillo för enskilda skogsägare, säger Åsa Willén, Rörelsechef på Handelsbanken Skog och Lantbruk. Om man inte sköter den unga skogen går man omgående miste om intäkter, drar på sig en ökad risk och minskar samtidigt sina egna och kommande ägares handlingsmöjligheter.

– En klok skogsägare sköter skogen aktivt från början, menar Christian Bergman, Marknadschef vid Stora Enso Skog. Då får han eller hon både en vacker skog att vistas i och en lönsam skog när den är mogen för avverkning.
Kunskap är grunden för att skogarna ska skötas bra. Allt fler skogsägare i Sverige har ärvt sin skog, de bor inte på eller i närheten av fastigheten och de har svårt att hinna med att sköta skogen. Många har inte heller haft möjlighet att lära sig hur och vad man bör göra med skogen.

Stora Enso och Handelsbanken storsatsar nu på ett samarbetar för att öka kunskapen hos privata skogsägare. Under februari och mars genomförs 21 kunskapsseminarier runt om i Mellansverige där målsättningen är att nå mer än 2500 skogsägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Bergman, Marknadschef, Stora Enso Skog, tel. 01046-77305
Åsa Willén, rörelsechef på Handelsbanken Skog och Lantbruk, tel 08-701 00 79

Välkommen till seminariet SkogsKompetens för generationer som genomförs på 21 orter under februari och mars. Läs mer på www.skogskompetens.nu eller www.storaenso.com/excellent

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Stora Enso Skog är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och pappersbruk samt sågverk med den virkesråvara och det biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare, samt anskaffar och transporterar virkesråvara till sina kunder.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb