Stora Enso i heta stolen på förpackningsmässan Empack

6 oktober 2016 En Stora Enso-trio bestående av Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Anders Brolin, ansvarig extern F&U och Nils von Essen, marknadsspecialist grillades under onsdagen i ”Heta stolen” av Packmarknadens chefredaktör Marcus Petersson på Förpackningsmässan Empack i Stockholm. / Stora Enso

Temat på intervjun var ”Hur påverkar framtidens bioekonomi förpackningsindustrin?” Under intervjun beskrevs hur Stora Enso och skogsindustrin är med och driver på omställningen till en värld som bygger på mer förnybart och mindre fossilbasert. Samtalet handlade till stor del om de satsningar som görs inom forsknings- och innovationsområdet.

Det stod klart under samtalet att det är konsumenteras krav och de globala megatrenderna som exempelvis digitalisering och ökad miljömedvetenhet som styr företagets utvecklingsarbete. Att bygga in intelligens i förpackningar är något som det satsas mycket på. Likaså framhölls det att förpackningsdesign är ett område där det finns stort utvecklingspotential. Att konstruera och designa förpackningar på ett mer optimalt sätt har positiva effekter för bioekonomins utveckling.

”På 15-20 års sikt så kommer bioekonomin vara den rådande ekonomin. Förnybara material har då större marknadsandelar än plast och andra icke förnybara material. Stora Ensos investeringar och satsningar på forskning och utveckling har då lett till framväxt av nya material och applikationer”, sa Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso när hon summerade framtidsutsikterna.

Empack är en förpackningsmässa som arrangeras på Kistamässan i Stockholm 5-6 oktober 2016. Mässan har 200 utställare och ett fullmatat seminarieprogram. Mellan 3000-5000 personer beräknas besöka mässan.

Fr v Marcus Petersson, chefredaktör, Packmarknaden, Nils von Essen, marknadsspecialist, Stora Enso, Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso Anders Brolin, ansvarig extern F&U, Stora Enso grillades under onsdagen i ”Heta stolen” på Förpackningsmässan Empack i Stockholm.

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com    

FAKTA STORA ENSO: Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb