Stora Enso fokuserar på bioekonomi under årets Almedalsvecka

20 juni 2018 Stora Enso kommer att finnas representerade i femtontalet seminariepaneler under årets Almedalsvecka, 1-8 juli. Bioekonomi är det genomgående temat för Stora Ensos engagemang. Företagets representanter deltar i en mix av öppna seminarier, rundabordssamtal, enskilda politikermöten och möten med andra beslutsfattare. / Stora Enso

Stora Enso arrangerar i år tre egna seminarier som samtliga belyser strategiskt viktiga frågor för företaget. Ett seminarium på Dagens Industri Arena handlar om att ersätta plast med förnybara alternativ. Seminarierna på Aktuellt Hållbarhet Arena handlar om hållbarhet som motor för export respektive digitalisering som möjliggörare för transformation med fokus på kompetensförsörjning.

Frukostmöte på trähusbyggarbetsplats 
Nytt för i år är att Stora Enso tillsammans med Arriba Bygg, Murman arkitekter och Kuststadens Projektutveckling bjuder in till ett frukostmöte på byggarbetsplatsen för Gotlands första flervåningshus i trä, dit Stora Enso levererar korslimmat trä. Syftet med frukostmötet är att visa på möjligheterna och fördelarna med att bygga flervåningshus i trä.

Många diskussionsämnen 
Det är bioekonomi i olika former som framförallt står i fokus för Stora Enso under Almedalsveckan.  Ämnen som hållbarhet, innovation, kompetensförsörjning, infrastruktur, digitalisering, export, hållbart skogsbruk, etik och förpackningar kommer att diskuteras under veckan. Dessutom deltar Stora Enso i juryn för Industripriset i startup-tävlingen Serendipity Challenge.

Stora Ensos representanter 
Stora Enso har tre huvudsakliga talespersoner på plats i Almedalen som medverkar i öppna seminarier, rundabordssamtal och möten. Det är Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Per Lyrvall, Sverigechef och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör. Anton Kullh, kommersiell chef för träprodukter, ansvarar för frukostmötet på trähusbyggarbetsplatsen.

”Vi ser fram emot årets Almedalsvecka. Det är ett bra tillfälle att prata om skogens och Stora Ensos roll i bioekonomin och samtidigt nå ut till viktiga beslutsfattare”, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör Stora Enso.

Länk till sammanställning över de öppna seminarier som Stora Enso deltar i under Almedalsveckan 2018:http://www.storaenso.com/lang/sweden/Stora-Enso-in-Brief-Site/Pages/Stora-Enso-i-Almedalen.aspx 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb