Stora Enso Bioenergi satsar på ny miljövänlig logistiklösning i Sveg

24 oktober 2012 Fredagen den 26 oktober lämnar det första biobränsletåget Stora Enso Bioenergis nya terminal i Sveg. Slutdestinationen är Söderenergis terminal i Nykvarn utanför Södertälje. Tåget är det första av 24 tåg som kommer transportera biobränsle från Sveg och Mora till Nykvarn under vintern 2012/2013. / Stora Enso

Stora Enso Bioenergi satsar på ny miljövänlig logistiklösning i Sveg
Stora Enso, logotyp

Stora Enso, logotypSöderenergi, Green Cargo och Stora Enso Bioenergi har de senast åren haft ett lyckat samarbete kring järnvägsleveranser av biobränsle. Det nya upplägget från Sveg och Mora innebär att minst 750 tunga lastbilstransporter lyfts bort från vägarna vilket ger en betydande miljövinst. En helt ny godsvolym tillförs också till Inlandsbanan, en järnväg som har stor betydelse för transporter av biobränslen.
Biobränsle står idag för 32 % av Sveriges totala energiförsörjning och är därmed också landets största energislag jämfört till exempel med vattenkraft, kärnkraft och olja, även med alla fordonsbränslen inräknade. Sverige har under drygt 30 år genomfört en målmedveten satsning på biobränslen i kombination med en utbyggnad av fjärrvärmenäten i våra tätorter. Stora Enso Bioenergi har varit med i denna utveckling från början och är i idag Sveriges största leverantör av biobränslen i första hand från skogen.

– En utmaning för oss och våra kunder har länge varit hur vi ska försörja ett allt ökande behov av biobränslen i storstadsområden genom att transportera biobränsle på ett effektivt och miljövänligt sätt från våra skogslän. Vi är därför nu mycket glada över att få lägga till Sveg i ett logistikupplägg som gör att skogsbränsle från Härjedalen tillför grön energi till Stockholmsregionen, säger Håkan Alexandersson, Logistikchef, Stora Enso Bioenergi.

Välkomna till en pressträff kl 12.00 26/10 på terminalen
Vägbeskrivning: Avfarten till terminalen ligger knappt tre kilometer öster om Sveg efter E45/Rv81. När man passerat avfarten mot flygplatsen är det sedan c:a 500 meter till avfarten mot vänster om du kommer från Sveg. Avfarten kommer att vara skyltad Stora Enso – Biobränsleterminal.

För mer information
Håkan Alexandersson, Logistikchef, Stora Enso Bioenergi, tel 01046-771 97 Martin Hansson, Marknadschef, Stora Enso Bioenergi, tel 01046-787 50

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Stora Enso Bioenergi AB är en del av Stora Enso-koncernen. Företaget har uppdrag att försörja koncernens industrienhet med biobränsle samt vara en stor aktör på den svenska biobränslemarknaden. Vi finns lokalt med kontor från Bollnäs ner till Hässleholm. Läs mer på www.storaenso.com/bioenergi

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb