Stor order från en av Sveriges mest kvalificerade träförädlare

7 februari 2018 Alent Dynamic har nu fått en stor order på torkstyrningsutrustning från Stenvalls Trä AB till deras sågverk i Piteå, Lövholmen. I samband med Statens Provningsanstalts (SP) tester 2015 installerades några styrsystem från Alent Dynamic som utvärderades. Ledningen för Stenvalls Trä har nu beslutat sig för att installera Alent Dynamics styrsystem i ytterligare 12 torkkammare i Lövholmen, Piteå. / Stenvalls

Det visar sig att Alent patenterade metod för oscillerande torkning (pumptorkning) ger bra kvalité på torkat virke samtidigt som stora mängder el och i viss mån, värmeenergi kan sparas säger Erik Sjölund, VD för Stenvalls Trä AB. Alents styrning är redan dominerande i våra övriga sågverk i Sikfors och Örarna.

Stenvalls Trä AB är en av Sveriges största sågverkskoncerner med tre sågverk och hög grad av egen vidareförädling. Koncernen har träförädlings anläggningar i Norrbotten, byggvaruhus från Umeå till Kiruna, flygverksamhet och IT-bolag.

Mycket glädjande med denna order som kommer efter en noggrann utvärdering av olika styrsystem av en mycket kvalificerad sågverkskoncern säger Staffan Ruuth, VD för Alent Dynamic.

Jutos Timmer AB har nyligen också beställt Alent Dynamics styrsystem till sitt moderna sågverk i Teurajärvi.

Alent Dynamics styrsystem är en metod för att torka virke som ger bättre kvalitet och sparar mycket energi. Den är samtidigt resultatet av ett unikt samarbete i fält med flera svenska och utländska sågverk och forskare vid Luleå tekniska universitet. Sjuttio tusen torksatser har redan genomförts och sågverken har sparat 200 miljoner kilowattimmar elektricitet medan metoden har förfinats. Aldrig tidigare har så många deltagit och så mycket data studerats vid utvecklingen av en torkmetod. Nu har Alent en internationell volymprodukt som både optimerar och mäter medan torkningen går helautomatiskt till målfuktkvot.

  • Alent Dynamic AB levererar världsledande teknik för virkestorkning.
  • Alent Dynamic AB levererar styrningar för befintliga och nytillverkade virkestorkar som ger bättre kvalité på torkat virke och sparar mycket el, upp till 60% av tidigare förbrukad el. Företaget levererar även tjänster inom expert-området virkestorkning.
  • Alent Dynamic ABs kunder finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen, Chile, Finland, Danmark, Italien, Åland, Lettland och Österrike. Företaget expanderar nu snabbt för att sprida tekniken över världen.
  • Företaget bildades 2005 och har sedan dess arbetat med förfining av styrsystem för virkestorkning tillsammans med sågverk och ledande forskare inom området.

För mer information kontakta:
Staffan Ruuth, VD Alent Dynamic AB, 070-662 88 14
Erik Sjölund, VD Stenvalls Trä AB, 070-184 10 04

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb