Stor frustration nu till diskussion

14 november 2017 Skogsägare tvingas allt oftare stämma staten för att pröva sin grundlagsskyddade rätt till ersättning vid statligt intrång. / Norra skogsägarna

– Ett tydligt exempel på skogsägarnas frustration är statens agerande i den fjällnära skogen. Under ett år har myndigheterna hållit inne med utbetalningarna och frågan har ännu inte lösts, berättar Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skogsägarna. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har reviderat sina strategier för skydd av skog. Regeringen har beslutat att en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper som ska genomföras under tio år.

På initiativ av Norra Skogsägarna bjuder nu Norra, tillsammans med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, in skogsägare på fem platser i Västerbotten för att få möjlighet att diskutera och ställa sina frågor direkt till myndigheterna. 

Media inbjuds delta på skogskvällarna med temat markavsättningar och naturvård

Under kvällarna kommer bland annat följande punkter att behandlas;

  • Myndigheternas strategier för skydd av skog
  • Skyddsformer
  • Nyckelbiotoper
  • Roller och ansvar 
  • Frågestund

Onsdag 15 november        kl 18:30 – 21:00 Plats: Storuman, Hotell Toppen

Onsdag 22 november        kl 18:30 – 21:00 Plats: Gräsmyr, Bygdegården

Onsdag 29 november        kl 18:30 – 21:00 Plats: Skellefteå, Scandic hotell

Måndag 4 december          kl 18:30 – 21:00 Plats: Lycksele, Ansia konferenscenter

Onsdag 6 december          kl 18:30 – 21:00 Plats: Vännäsby, Festplatsen

För anmälan och ytterligare information kontakta:
Jonas Eriksson, medlemschef Norra, tfn 070-336 12 35
Ulrica Winberg-Jonsson, tf kommunikationschef Norra, tfn 072-147 73 00

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har ungefär 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber fattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 430 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras cirka 55 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras 57 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb