Stinkande julgranar

28 december 2010 De har inkommit rapporter om illaluktande julgranar , bland annat från Jämtland. I Finland har rapporter om liknande problem inkommit .

Det finns några anledningar till att julgranen kan lukta illa. Här kommer några anledningar (punkt 2 och 3 är vilda gissningar.)

1

Granen har vuxit i anslutning till en sumpmark, t.ex, en myr eller en mosse. I sumpmarker bildas metangas. Granen har då fått i sig metangas via sitt rotsystem. När granen kommer in i värmen börjar granen avge metangas, vilket luktar som kattpiss.

Lukten går inte att tvätta bort för lukten kommer inifrån via klyvöppningarna på granbarren

2

Ett nerfall av nägot ämne har skett under hösten Därefter blev det kallt utan att något regn hann skölja av granarna. När granarna tinar inne i rumsvärme kan det börja lukta (minst troligt) .

En tvätt av granen med ljummet vatten kan hjälpa

3

Granarna har besprutats med någon kemikalie och granen har frusit ihop ganska snart efter behandlingen

-Samma sak som under punkt 2 händer.

4Det kalla vädret kan ha förstört cellhinnorna i barrens celler. Detta kan hända om granen fått tina upp för snabbt. Skogsforskaren Tapani Repo på Metla i Finland har en teori om att stora temperaturskillnader gör att isen mellan barrcellerna smälter för snabbt vilket får cellhinnorna att spricka. Därför borde man inte ta in granen direkt i rumstemperatur om den stått utomhus i kölden. Det här går att undvika genom att lyfta granen in i garaget, eller duscha av den stelfrusna granen med iskallt vatten så att den tinar längsamt under längre tid (6-8 timmar)

Då hinnorna spricker frigörs olika kemiska föreningar som avdunstar i inomhusluften och därmed avger lukt. En gran som skadats på detta sätt återhämtar sig inte eftersom barren inte längre kan suga åt sig vatten, trots att den står i vatten och vatten också finns i stammen. Den kommer därför att ganska snabbt börja barra. Granen är därför räddningslöst förlorad

Ivar Palo

www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb