Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

2 oktober 2015 Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter. – Vår avsikt med förvärvet är att använda en mindre del av utrustningen på våra övriga produktionsenheter. Vi har i dagsläget inga planer på att starta sågproduktion på Seskarö men det är en fin anläggning och vi ser givetvis att det finns goda möjligheter för framtiden, säger Anders Nordmark, VD för Stenvalls Trä AB. / Stenvalls Trä AB

Sågverksamheten på Seskarö har inte varit i drift sedan 2012. Ägaren Sveaskog har sedan dess letat efter intressenter som velat köpa hela eller delar av sågen. Under sommaren togs de första kontakterna mellan Stenvalls Trä och Sveaskog varefter förhandlingar inleddes. Affären blev klar under den gångna veckan.

– Vi har jobbat en längre tid för att sälja sågen och det känns bra att komma till ett avslut. Förhandlingarna med Stenvalls har varit konstruktiva, säger Per-Olof Wedin, VD på Sveaskog.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nordmark, VD
Stenvalls Trä
Mobil: 070 184 10 40

Anders Nilsson, chefcontroller, Sveaskog

Mobil: 070 634 36 02

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb