Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse investerar i Logscom AB

20 oktober 2017 Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse investerar 1 650 000 kronor i Åselebolaget Logscom AB. Bolaget har utvecklat ett virkesmätningssystem som hjälper skogsentreprenörer att skapa bästa möjliga uppföljning från skogsavverkningar. – Tillskottet gör det möjligt för oss att förstärka med en till person här i Åsele och att ta oss ut på marknaden, säger Martin Englund, vd, Logscom. / Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse

Virkesmätningssystemet Woodland Inkjet löser ett välbekant bekymmer för skogsentreprenörer genom att det automatiserar märkningsprocessen på virket. Hittills har förarna i skördmaskinerna tvingats lämna sina hytter för att manuellt märka timret med stämpeldynor. Utöver att vara ett ganska söligt moment innebär det många ovälkomna avbrott.

– Med Woodland Inkjet räknar vi med en tidsbesparing på cirka 40 minuter för en skördare som går i tvåskift. Det blir fort stora summor i en extremt tidspressad bransch, säger Martin Englund som funderat över en lösning sedan barnsben.
– Min pappa var skogsentreprenör och jag märkte vilken irritationsfaktor märkningen var. Det har jag senare fått bekräftat från alla skogsbolag jag har haft att göra med, så intresset är stort.
 
Konstruktionen är i grunden en laserskrivare som monteras i skördaraggregatet. Skrivaren är kopplad till ett styrsystem som föraren kan programmera från hytten. Med ett parallellt spårningssystem, Timber Tracer, kan virket även förses med data som avverkningsplats och kvalitet vilket kan underlätta hanteringen i nästa led där sågverken tar vid.
– Att kunna använda allt virke optimalt innebär ett rejält minskat spill för sågverken, och i praktiken skulle varje markägare kunna få veta exakt vad skogen används till. Det är rätt fränt, säger Martin Englund och fortsätter:
– Initialt ligger intresset främst på märkningsfunktionen som löser ett välkänt problem. På sikt tror jag att spårbarheten blir den stora grejen.
 
Systemen provkörs nu på två skördare i de norrbottniska skogarna och resultaten ser bra ut.
– Vi är redo för nästa steg – att ta oss ut på den skandinaviska marknaden, säger Martin Englund.
 
– Logscom och Martin har en affärsidé som ligger i tiden och efterfrågas av såväl maskinentreprenörer som skogsföretag. Martin har ett driv som imponerar och det ska bli spännande att följa honom de kommande åren, säger Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.
 
För ytterligare information, kontakta
Maria Hedblom, vd, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070 236 54 36, maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Martin Englund, vd, Logscom

070 279 06 50, martin.englund@logscom.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb