Södra lägger ned sågverk i Åtvidaberg

1 februari 2011 Södra lägger ned sågverket i Åtvidaberg och konverterar sågverket i Traryd till lövträproduktion. 39 anställda berörs och MBL-förhandlingar inleds snarast.

Södra lägger ned huvuddelen av verksamheten vid sågverket Södra Timber Åtvidaberg. 39 anställda berörs av förändringen och MBL-förhandlingar startar omedelbart.,– Sågverket har haft en bra utveckling, men tiderna förändras. Marknaden för sågade trävaror är tuff och konkurrensen om råvaran har ökat, säger Peter Nilsson, vd för Södra Timber i ett pressmeddelande.,,Södra bedömer att det krävs betydande investeringar i Åtvidabergssågen för att den ska bli konkurrenskraftig. Företaget ser det inte som möjligt att fortsätta investera i alla sina tio sågverk. Dessutom drar satsningen i Värö (se nedan) en hel del investeringar och i en förlängning timmer att processa.,I östra Småland har Södra även Kinda och Mönsterås som också ska förses med timmer i hård konkurrens med andra köpare. 2011 ökar sågverksproduktionen och därmed råvarubehovet avsevärt när sågverket i Värö med en årskapacitet på 750 000 kubikmeter, kommer igång. Åtvidabergssågen har en årskapacitet på 100 000 kubikmeter vilket innebär en timmerförbrukning på ungefär 200 000 kubikmeter. Om man lägger till nedläggningshotade Widtsköfle sågs timmerförbrukning lossnar det ytterligare c,a 150 000 kubikmeter i sydsverige , vilket det lär bli huggsexa om.,

,Tryckimpregneringsverksamheten och timmerplan för säsongslagring av timmer kommer dock att behållas i Åtvidaberg. Södra Skog har även ett verksamhetsområdeskontor på orten som inte berörs av nerläggningen.,

,Samtidigt överlåts sågverket i Traryd från affärsområdet Södra Timber till affärsområdet Södra Interiör och kommer därigenom att konverteras från furuproduktion till att bli en renodlad lövträsåg. Bakgrunden är att Södra Interiör ökar sin försäljning av interiörprodukter tillverkade av i princip alla de lövträslag som växer i södra Sverige.
,Målsättningen är att såga 35 000 kubikmeter fub (fast under bark) i år. Volymen väntas växa under de närmast följande åren. Sågverket inleder även sågning av asp, ask, al och bok senare under året.,

,Ivar Palo
,www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb