#snv16: Innovativ bioekonomi bidrar till minskad klimatpåverkan

13 april 2016 Skogsnäringsveckan invigdes av Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och vd Bengt Ek, Föreningen Skogen. - Det är fantastiskt att arbeta i en bransch med en sådan framtidstro. De senaste två åren har investeringar på 24 miljarder kronor givit ökad produktion och miljöförbättringar. Vi är nu på väg mot visionen att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi, sa Carina Håkansson.

#snv16: Innovativ bioekonomi bidrar till minskad klimatpåverkan

Samverkan nyckeln till en grön framtid
Kristina Persson, framtidsminister, inledde paneldiskussionen.
– Det är bra att lyfta fram skogens betydelse och bioekonomins roll i samhället. Vi behöver ändra våra konsumtionsmönster. Sverige har brutet sambandet mellan tillväxt och koldioxidutsläpp, det som brukar kallas decoupling.
En rapport levereras i april av arbetsgruppen Grön omställning och konkurrenskraft.

När investeringskapitalet frågar efter fossilfritt blir det förändring. Staten är den största konsumenten av biobränsle. Därför behövs grön ekonomi, innovationsupphandling och mobilisera mot bioekonomi. Fly Green Fund tar gärna emot fler företagskunder. Regeringen kommer att samarbeta med Finland och övriga nordiska länder. Panelen var överens om att en positiv anda, samverkan och innovation ochär nyckeln till en grön framtid.

Prisutdelningen med spännvidd
H.M.K. Carl XVI Gustaf tilldelade Birgit Östman greve Carl Bernadottes skogspris som första kvinna. Motiveringen var att hon har varit starkt drivande i arbetet för att göra byggreglerna materialneutrala, bland annat kring brandsäkerhet.
Claes Fries tilldelades en Guldkvist för att ha tillgängliggjort skogsforskning genom Skogsskötselserien.
Peter Holmgren är en av de svenskar som gjort mest för att värna skogarnas alla värden på global nivå.
Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö och en förebild som fokuserar på människor, utveckling samt lönsamhet i sitt företagande.
Ali Naderi, Innventia,  fick  Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.
Stora Träpriset gick till Råå förskola i Helsingborg.

”Cellulosa är mitt favoritmaterial”
Maria Strømme är professor i nanoteknik vid Uppsala universitet och Vice Preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
– Med nanoteknologi får man möjlighet att bota cancer med injicerbara tomma guldskal som anrikas vid tumören. Det går också att lägga läkemedel i skalen, samt att sätta en adresslapp på dem vilket gör att man får molekyler som binder cancercellerna. Det här gör att man kan undvika cytostatika. Man kan också bygga nytt ben, brosk, muskler samt få återväxt på hjärta och hjärna där celler har dött. Med skogsråvara och cellulosa kommer nanoteknologin att få ännu fler användningsområden.

En cykelhjälm ur skogen
Rasmus Malbert är designer, möbelskapare och materialstrateg. Han har utvecklat en cykelhjälm med skogsråvara som formbar förpackning med DuraPulp från Södra och vispad nanocellulosa, Cellutech. 3D-fanéret är böjligt i två riktningar samtidigt. Rasmus menar att ”mass customization” kommer att påverka marknaden, dvs att kunderna själv har möjlighet att välja färger, utformning mm.

Svensk skog i rymden
Astronauten och KTH-professorn Christer Fuglesang berättade om sina upplevelser i rymden.
– Innan rymdpromenaden tränade vi i vatten, i luften, jag tog dyk- och flygcertifikat. 14,5 år senare skedde min första rymdpromenad 2006. Astronauter är försökskaniner och används för experiment i fysik, biologi, fysiologi och teknik. Tiden i rymden påverkar skelettet, immunsystemet, vätskebalansen och balanssinnet. Man ser hur skogen påverkas och detta kan studeras. På rymdstationen återanvändes allt.

Bryt korrelationen mellan tillväxt och koldioxidutsläpp
Svensk skogsindustri kan bidra till ett globalt genombrott för bioekonomin. Världsekonomin ökar med 65% och mängden människor med 1,5 miljarder till 2030. Det menade chefsekonomen på Skogsindustrierna, Mats Kinnwall. Ett projekt pågår i samarbete med SEI för att sätta kriterier för en bioekonomisk omvandling. Det krävs att korrelationen mellan tillväxt och koldioxidutsläpp bryts (decoupling).

Smartare städer
86% av alla människor kommer att bo i städer år 2050. Vi måste fundera över var och hur vi bygger. ”Prosperity without growth” – god ekonomi utan tillväxt, dvs vi behöver tänka in framtiden och bygga mer hus i trä, sa Ana Betancour, rektor för Arkitekthögskolan.

Förnybara kläder i paneldebatten
En kavaj av säckpapper, kalsonger tillverkade av träråvara och ett par strumpor av bambu. Det var klädesplagg som väckte uppseende vid den avslutande paneldebatten med Lena Heuts, Bioinnovation, Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs, Per Andersson, platschef på Derome och Mikael Hannus, innovationschef Sverige på Stora Enso.

Branschöverskridande innovation blir verklighet
Lena Heuts sitter i Bioinnovations Advisory Board och berättade om två projekt man satsat på: etablera närodlade textil i Sverige och framtidens biobaserade byggande och boende. Klimathotet driver oss framåt, men samtidigt är samhällets värdekedjor komplexa vilket är en stor utmaning.

Karl-Henrik Sundström ny ordförande i Skogsindustrierna
Karl-Henrik Sundström, CEO Stora Enso, är ny ordförande i Skogsindustrierna. Han ersätter den avgående ordförande Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb