SNV14 – från futurologer till gränsöverskridande samarbeten

11 april 2014 Årets Skogsnäringsvecka på Münchenbryggeriet inleddes med ett antal seminarier varav Skogen i Skolan medverkade på "Flickor och skogen" och Föreningen Skogen berättade om 100 år på 40 minuter. Futurologen Magnus Lindkvist gav bakgrundsbilder till framtiden. H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut utmärkelserna Bernadottepriset, Guldkvistar och Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris. Under eftermiddagen inleddes Skogsindustriernas öppna årsmöte med att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förmedlade Regeringens infrastruktursatsningar. Marie Wickberg, Näringsdepartementet berättade om det Nationella skogsprogrammet. Dagen avslutades med en paneldebatt om biobaserade material och ett anförande om fibern i en gränslös värld.

SNV14 – från futurologer till gränsöverskridande samarbeten

Den 8/april inleddes Skogsnäringsveckan med sex seminarier: ”Tillbaka till framtiden”, ”Fossilfrihet på väg”, ”Flickorna och skogen”, ”Hur kan vi bidra till att skogen ökar människors livskvalitet?”, ”Samverkan bygger ny byggsektor” och ”100 år på 40 minuter med Föreningen Skogen)”.

Flickorna och skogen
Skogen i Skolan och Skogsstyrelsen samarbetar för att öka flickors intresse för skog. Genom en mängd olika riktade aktiviteter inom ramen för Skogen i Skolans verksamhet såsom t.ex skogskollo och en skrivartävling kommer man att vända sig direkt till tjejer och unga kvinnor för att öka kunskapen och visa på bredden av utbildningar och yrken inom skogssektorn.
Verksamhetsledare Åsa Godeau berättade om Nationella kansliets insatser och Carl Appelqvist, enhetschef Skogsstyrelsen visade statistik bl.a för landets kvinnliga skogsägare. Verksamheten för Skogen i Skolans verksamhet startades för över 40 år sedan och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan skolan och skogssektorn som sker på skolans villkor.
Skogskollo för tjejer anordnas i år i Region Västerbotten och Västernorrland.
Skogen i Skolans webbplats hittar du våra läromedel för utomhuspedagogik, våra övningar, faktablad om svenska träd och hur du startar en egen skolskog.

Carl Appelqvist, enhetschef, Skogsstyrelsen Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i Skolan Flickorna och skogen - Skogsnäringsveckan

100 år på 40 minuter
Föreningen Skogen ansvarar sedan 2011 för verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Sk0lan. Förutom dessa verksamheter ingår också Tidningen Skogen, Skogsliv för medlemmar i föreningen, ett skogligt bokförlag och bildbyrån SkogenBild. Tidningen Skogen fyller i år 100 år och Bengt Ek gjorde ett antal nedslag i historien.
Stående inslag har varit olika former av skogsbruk, villkoren för skogsbrukare och skogsägare.
Per Simonsson, är ekolog på SCA och doktorand på SLU som har studerat hyggesdebatten i tidningen Skogen genom åren. Den första naturhänsynen kom på 1970-talet, SCA:s naturhänsyn med rödlistade arter kom ut 1987. Skogsstyrelsen startade sedan Rikare skog – 90-talets kunskaper om naturvård och ekologi.

Bengt Ek, vd Föreningen Skogen berättar om tidningen Skogens 100-åriga historia

Invigningen av Skogsnäringsveckan 2014
Lydia Capolicchio hälsade publiken välkommen till invigningen. Därefter inledde Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna och vd Bengt Ek med att berätta om dagens program.
– Nedgången av tidningspapper har vi sett men den ökande e-handeln innebär också att antalet pappersförpackningar ökar, sa Carina Håkansson.
Den officiella invigningen är ett samarrangemang mellan Skogsindustrierna och Föreningen Skogen.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Bengt Ek, vd Föreningen Skogen och konferencier Lydia Capolicchio

Magnus Lindkvist, futurologDen vertikala framtiden – Skapande eller konkurrens i morgondagens skogsindustri?
Futurologen Magnus Lindkvist sa att R & D (Research & Development – Forskning och utveckling) kallas också Rip-Off and Duplicate – stöld och kopiering. Med det menade han att det mesta har gjorts tidigare och att mycket blir upprepning men i en annan form.
– För att förstå framtiden behöver man titta på långsamma förändringar. Vi går från ett samhälle till ett särhälle. Det är idéer som är oväntade och osäkra som kan förändra världen. Experimentlusta, återvinning av misslyckanden och tålamod ger framgång, sa Magnus Lindkvist.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut Föreningen Skogens utmärkelser
Genom Föreningen Skogen uppmärksammar branschen varje år personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna. Föreningen Skogens utmärkelser delas ut till skogsägare, praktiker eller forskare och är ett tillfälle för branschen att föra fram sin uppskattning, och skriva in pristagarna i historien.

  • Pär Lärkeryd, vd Norra skogsägarna, fick Greve Carl Bernadotte Skogspris eftersom han är en central förebild för en bransch som vill, men ännu inte har lyckats, att bli jämställd.
  • Herman Sundqvist, skogsskötselchef Sveaskog, har fått Guldkvisten eftersom han i debatter är en viktig röst som ger stor betydelse för omvärldens förståelse för skogsbruket.
  • Lennart Henrikson, Ekolog, Natur & Människa AB, har förändrat beteendet och kunskapsnivån när det gäller vattenfrågorna i hela det svenska skogsbruket. För detta har han fått Guldkvisten.
  • Gustav Nyström, KTH, fick Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris, som Skogsindustrierna förvaltar.

Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs och styrelseordförande SkogsindustriernaSkogsindustriernas öppna årsmöte
Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs tillika ordförande för Skogsindustrierna inledde det öppna årsmötet.
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister höll ett inledningsanförande om Regeringens kommande satsningar när det gäller infrastruktur.
– Få transporter är längre än 10 mil, sedan gäller omlastning till annat transportmedel.

Marie Wickberg, Näringsdepartementet, berättade om det nationella skogsprogrammet.
– 200.000 jobb tillhör skogsindustrin varav de flesta är i glesbygden. Det nationella skogsprogrammet påbörjades under 1990-talet och det blir ett dialogmöte den 24/4, sa Marie Wickberg.

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister Marie Wickberg, Näringsdepartementet

Nya biobaserade material, produkter och tjänster – perspektiv 2020, 2035 och 2050
Camilla Rööst, chef Forskning & Innovation, Södra Innovation, Elin Lydahl, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Lars Winther, vd Domsjö Fabriker AB, Nils Hannerz, projektledare BlåGul Kemi, IKEM, Lars Iversen, Senior Business Advisor, Electrolux deltog i en paneldebatt där en av frågeställningarna var om vi ska ha bioenergi eller biobaserade produkter. Skogen som råvara behöver förvaltas och vidareutvecklas. Den 20/5 får man svar på en ansökan till Vinnova.

Paneldebatt på Skogsnäringsveckan

Lennart Holm berättade om fiber i ett globalt perspektivFibern i en gränslös värld
Den svenske industrimannen Lennart Holm menade att global skatt på CO2 och växthusgaser skulle kunna motverka den globala uppvärmningen.
– Förnyelsebara råvaror finns i årsgrödor, skog och avfall. Cellulosan kan användas som ett alternativ till bomull i form av lyocell, tencell och viskos.

Skogsindustrierna är motorn för en biobaserad ekonomi
Per Lindberg, styrelseordförande Skogsindustrierna, avslutade invigningen.

– Skogsindustrierna behöver bli fokus för det nya och är motorn för den biobaserade ekonomin, sa Per Lindberg.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier SkogsSverigeGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb