Snart är det dags att kasta ut granen

7 januari 2013 Vad händer med din gran efter jul? Om granen lämnats in till en återvinningscentral eller insamlingsplats i din kommun flisas den och skickas till ett värmeverk där den blir till el och fjärrvärme.

I fjärrvärmeverket förbränns kommunens avfall från hushåll och verksamheter samt andra biobränslen som t.ex. flis. Ett par hundra granar kan driva en vanlig kyl och frys ett helt år.

Fjärrvärmens utveckling har stor betydelse för miljön. När produktionen av både el och värme ökar kan man minska utsläppen av bland annat koldioxid. I dag produceras fjärrvärmen huvudsakligen med förnybara och återvunna bränslen.

Fastighetsägaren är i första hand ansvariga för att hantera de boendes grovavfall, men du kan också lämna din gamla julgran på en insamlingsplats eller lämna den direkt på återvinningen.

Kontakta din kommun för mer information!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb