SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

17 september 2019 Den 18-19 september arrangeras Föreningen Skogens Höstexkursion för 116:e gången. Höstexkursionen 2019 är en spännande och framåtblickande skogsskötselexkursion med temat ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk - hur då? I år befinner vi oss på Södra-marker i Småland, med utgångspunkt från Växjö, och vi besöker bland annat skogsägare med olika mål och förutsättningar. Följ SkogsSverige på webbplatsen skogssverige.se samt på vår Facebook-sida och vårt twitter-konto när vi kommunicerar om #hex19.

SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

Höstexkursionen 2019 är en spännande och framåtblickande skogsskötselexkursion med temat ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk. 

I år befinner vi oss på Södra skogsägarnas marker med utgångspunkt från Växjö. Vi besöker tre skogsägare med olika förutsättningar.

Några av de ämnesområden som är aktuella: 

  • Skogsgård 1. Skötsel för att bevara och förstärka naturvärden
  • Skogsgård 2. Hur får vi skogen att växa bättre–möjligheter och risker?
  • Skogsgård 3. Barkborrar, tall och vilt
  • Vad är aktuellt inom den svenska skogspolitiken?

För mer information, se program.

Datum:
– tisdag 18 september middag i Växjö
– onsdag 19 september 07.45-21.00
– torsdag 20 september 07.30-15.15

För exakta tider, se program

Plats: Omgivningarna kring Växjö

Arrangör: Föreningen Skogen och Södra skogsägarna
Ansvarig: Föreningen Skogen
 

SkogsSverige rapporterar från #hex17
Följ Höstexkursionen på skogssverige.se, vår facebook-sida eller vårt Twitter-konto.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb