SkogsSverige firade 25 år: ”Får viktig branschroll även kommande år”

6 november 2020 SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.

SkogsSverige firade 25 år: ”Får viktig branschroll även kommande år”

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig för SkogsSverige, redovisade den betydelse som webbplatsen har för hela branschen och med ökande trafikflöde. Mer än en miljon årliga besök har det blivit under senare år. Michael Lagerkvist, Cambium AB, kompletterade med den bild som bland annat yngre har. Budskapet från dem var tydligt att detta är en för hela skogsbranschen betydande kanal. Och värd att utveckla vidare.

Torgny Persson, Skogsindustriernas innovations- och forskningsdirektör, ledde ett spännande timslångt pass om forskningens möjligheter och utmaningar. Charlotte Bengtsson, Skogforsks vd, tog oss med i en svindlande utveckling på det skogliga forskningsområdet. Digitaliseringen ger redan idag enorma möjligheter. Snart kan robotar sköta exempelvis plantering. Professor Daniel Söderberg, Treesearch, bjöd på minst lika stor spänning när det gäller övrig skogsindustriell forskning där mycket nu sker på nanonivå. Missa inte detta när seminariefilmen är tillgänglig på nätet!

Vi fick en genomgång av nyheter på utbildningsområdet. Och avslutningen var charmiga Sofie Dahlén Sjöberghs vittnesmål om sin kärlek till skogen.    

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb