Skogsriketkonferensen: Skogen i Skolan får extra resurser

10 februari 2012 Regeringen och Skogsstyrelsen uppmärksammar Skogen i Skolan som i år får två miljoner kronor i extra resurser. Regeringsuppdraget gäller att utveckla insatser inom Skogen i skolan för att särskilt öka flickors intresse för det skogliga området.
- Jag kan också avslöja en liten, men god nyhet. Det omtyckta projektet Skogen i Skolan får i år extra resurser till sin verksamhet. Detta tack vare mina medarbetares idoga arbete med att förankra Skogsriket på övriga departement i regeringen, denna gång utbildningsdepartementet i satsningar för ökad jämställdhet, sa Eskil Erlandsson.
Dessutom presenterades ett nytt pris, Skogsbarometern och Monica Stridsman, gd Skogsstyrelsen informerade om olika former av stöd som för företagare inom skogssektorn.

Skogsriketkonferensen: Skogen i Skolan får extra resurser

Skogsriketkonferensen 9 februari 2012

Skogssektorn är starkt mansdominerad där endast 11% anställda är kvinnor inom det storskaliga skogsbruket. Endast 4,5% är kvinnor av 12000 skogsentreprenörer och det kommer inom den närmaste framtiden råda stor brist på kunniga skogliga maskinförare.

Lars-Göran Eriksson, SkogsstyrelsenLars-Göran Eriksson, rådgivningsenheten på Skogsstyrelsen, berättade om regeringsuppdraget där man bland annat föreslår en behovsanalys om vilka kompetenser som krävs och kunskap om hur flickors och pojkars intressen skiljer sig åt.

Skogsstyrelsen kommer att samarbeta med Föreningen Skogen som ansvarar för det nationella kansliet och för webbplatsen skogeniskolan.se. Det finns elva regioner för Skogen i Skolan i Sverige där Skogsstyrelsen medverkar i olika grad.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers kunskap och intresse för skog med utomhuspedagogiken som ett av verktygen. Den främsta uppgiften är en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring. Mer information om Skogen i Skolan, läs mer på skogeniskolan.se

Eskil Erlandsson, landsbygdsministerSkogsrikets nyheter: mer samarbete, kommunikationsstrategi och Skogsbarometern
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson förmedlade nyheter i form av mer samarbete inom regeringen, en kommunikationsstrategi för Skogsriket och ett nyinrättat pris, Skogsbarometern.
Eskil Erlandssons tal från Skogsriketkonferensen, läs mer.

Skogsriket byggs upp kring utvalda grenar som blir utgångspunkten för arbetet. Så här långt har fyra grenar identifierats: Hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsriket har tio ambassadörer med en bred och djup kompetens inom skogens många områden. Ambassadörerna kommer sprida kunskap om och förankra visionen om Skogsriket Sverige, de kommer också fungera som bollplank för småföretagare och entreprenörer ute i landet. Skogsriketambassadörerna utses för ett tvåårigt uppdrag.

Mer information om Skogsriket, läs mer.

Monica Stridsman, gd, SkogsstyrelsenDet finns stöd att söka för dig inom skogssektorn
Generaldirektör Monica Stridsman presenterade ett antal stöd som går att söka från Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Är du företagare? Ser du nya möjligheter och vill växa? Då kan detta stöd, som ingår i regeringens satsning Skogsriket, vara en möjlighet för dig.

Sammanlagt 40 miljoner kronor finns att söka, fördelat på 10 miljoner kronor/år under fyra år.

Mer information om stöd

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb