Skogspartner först ut med hybridplaner

18 november 2020 Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner

Skogspartner först ut med hybridplaner

Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10 000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan.

Skogspartner använder flygburen laserdata till skogsbruksplaner

– I den nya laserdatan från flygningar som är utförda 2019/20 har man använt ny teknik vilket ger nya funktioner som vi kan använda som ett digitalt planverktyg. Vi är det enda företaget på marknaden som jobbar med det på ett effektivt sätt, och kan spara mycket tid för markägare, säger Jonathan Andersson, skoglig rådgivare på Skogspartner och fortsätter:
– Från datan kan vi se tydliga skiftningar, räkna ut virkesförråd och göra simuleringar med Skogsanalysen på till exempel ståndortsindex, bonitet, huggningsklasser och åtgärder, och se till att all laserdata korrelerar korrekt. Det är ett stort steg och en rationalisering av vårt arbetssätt som gör att vi kan fokusera på andra saker som strategisk rådgivning.
Hybridplanen bygger på laserdata i kombination med simuleringar och beräkningar från Skogsanalysen, som kontrolleras och kalibreras med stickprov i fält.

– Vi ser att resultatet stämmer väldigt bra och har en hög noggrannhet. Vi har utfört hybridplaner åt till exempel Gåsevadholms Gods, Hjulebergs Gods, Sperlingsholms Gods och fortsätter nu med strategi och skogsanalyser. Hybridplaner skapar stora värden för lite större skogsägare, vi har gjort hybridplaner på fastigheter från 200 ha till 5 000 ha, och får in allt fler förfrågningar på denna typ av plan som ofta följs upp av en Skogsanalys
och strategiska diskussioner kring den långsiktiga skogsförvaltningen.

Vill du veta mer?
Tobias Barrstrand, vd SkogspartnerTobias Barrstrand
VD
Tel: 033-23 67 31
tobias.barrstrand@skogspartner.se

Jonathan Andersson, skoglig rådgivare, SkogspartnerJonathan Andersson
Skoglig Rådgivare
Tel: 033-23 67 41
jonathan.andersson@skogspartner.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb