Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

13 januari 2020 Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet

Initiativet togs av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Skogsbrukshistoriska utskott, verksamt under åren 1983–1988. En starkt drivande kraft vid bildandet av Skogshistoriska Sällskapet var professor Lars Kardell, SLU. Uppenbarligen fanns det ett behov av en organisation som tog sig an att bevaka och lyfta fram de skogshistoriska aspekterna. Gensvaret var gott. Efter bara några år hade Skogshistoriska Sällskapet 800 medlemmar. Den siffran är nu nästan fördubblad till 1 500. Medlemmar, nordiska kollegor samt representanter för forskning och akademi hälsas nu välkomna att delta i jubileumsarrangemangen i Stockholm den 26-28/3 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb