Skogsbranden i Sala

11 augusti 2014 På söndagskvällen den 10 augusti informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som därmed avslutade sin insats. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus ligger också på att öppna de vägar som i nuläget är stängda. Torsdagen den 31 juli började den stora skogsbranden härja mellan Surahammar och Sala, Västmanland. Den spred sig till ett område på ca 1 x 1,5 mil. Ett tusental boende evakuerades undan vad som beskrivs som den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett dödsoffer har krävts. Drabbade är AB Karl Hedin, Sveaskog, Bergvik skog samt Svenska Kyrkan i Västerås där tusentals hektar har brandhärjats. Även flera privata skogsägare inom skogsägareföreningen Mellanskog har drabbats och gårdar har evakuerats inkl djurbesättningar.

Skogsbranden i Sala

Torsdagen den 31 juli började den stora skogsbranden härja mellan Surahammar och Sala i Västmanland. Den spred sig och omfattade ett område på ca 1 x 1,5 mil. Läget har varit allvarligt och räddningstjänsten jobbade för att hålla begränsningslinjerna. Drabbade är AB Karl Hedin, Svenska Kyrkan i Västerås, Sveaskog och Bergvik skog där tusentals hektar har brandhärjats. Även flera privata skogsägare i skogsägareföreningen Mellanskog har drabbats och gårdar har evakuerats inkl djurbesättningar. Evakueringen av boende har skett i Ängelsberg, Västervåla och Sörhörende, Stenbroviken och Hörnsjöfors. De flesta hittade egna boendelösningar, medan ett fåtal vände sig till de kriscenter som fanns i Fagersta och Västerfärnebos kommunhus. Sammanlagt beräknas uppemot 1 000 personer ha evakuerats och fler orter, bland annat Norberg, diskuterades. Ett dödsoffer har krävts.

Branden begränsades något varför det blev vattenbombningar under onsdagen den 6 augusti. Kraftig rök spreds i området och läget var inte under kontroll. Alla inom området Västerfärnebo, Hästbäck, Ängelsberg, Virsbo uppmanades att omedelbart lämna området där vattenbombningarna skedde. Alla som berördes av röken uppmanades hålla sig inomhus. Röken är farlig att inandas i koncentrerad form men inte direkt giftig. Omkring 200 personer deltog som mest i räddningsarbetet.

Vattenbombningarna var lyckade den 6 augusti och fortsatte tidigt under morgonen den  7 augusti. Taktiken var att försöka slå en ring runt branden för att förhindra att den sprider sig. Fokus den 8 augusti låg på begränsningslinjerna på östra sidan och förstärkning av slangsystem i norra och västra områdena.

På söndagskvällen den 10 augusti informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som därmed avslutade sin insats. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus ligger också på att öppna de vägar som i nuläget är stängda.

Det har varit hög belastning på Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida och kan vara svårt att komma in. Har du frågor om branden kan du även vända dig till Sala kommuns kontaktcenter telefon: 0224-74 70 00.

Du hittar mer information via nedanstående länkar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb