Skogsbarnen nominerade till Publishingpriset

30 augusti 2017 Norras skogliga äventyrsböcker, Skogsbarnen, har nu nominerats till Publishingpriset. Böckerna, som vänder sig till barn i åldrarna 6-9 år, har nominerats i kategorin reportage och berättelse. / Norra skogsägarna

Skogsbarnen nominerade till Publishingpriset

Erika Nilsson, utbildningsansvarig Norra skogsägarna– Det här är så roligt! Det är verkligen ett kvitto på att våra böcker håller en hög kvalité och att ämnet skog är intressant, säger Erika Nilsson, som är utbildningsstrateg på Norra Skogsskolan.

Under 2016 släppte Norra tre böcker i serien Skogsbarnen. Hjalmar i morfars skog, Ebba får en bra idé och Hjalmars yxa. Tillsammans med böckernas huvudpersoner får läsaren chans att lära sig mer om djurliv, växter, skog och skogsbruk. Många tror att den svenska skogen bara ägs av staten eller skogsbolagen, men hälften av Sveriges skog består av små familjeskogsbruk. Genom barnböckerna vill Norra skapa ett intresse hos barn att uppleva skog, äga den eller bli yrkesverksamma inom en av Sveriges största näringar. Böckerna stimulerar både vuxna och barn att prata om skog såväl hemma som i skolmiljö. Förhoppningen är att bokserien på ett roligt och enkelt sätt ska ge ökade kunskaper om skogens roll i samhället och familjeskogsbrukets betydelse.

– Oavsett om vi vinner eller inte känner vi oss redan nu som vinnare eftersom konkurrensen är minst sagt tuff. Nomineringen peppar oss i arbetet med de tre nya böckerna om Skogsbarnen som vi just nu arbetar med, säger Erika Nilsson.

Vinnarna utses den 23 oktober på Berns i Stockholm och Skogsbarnen tävlar mot fyra andra bidrag i sin kategori. Detta är Norra sjätte nominering till Publishingpriset. Tidigare har en jubileumsbok, webbsidan, en film och två fordonsdekorer varit med som bidrag. 2012 vann Norra med en spektakulär lastbilsdekor i kategorin dekorlösning.

Skogsbarnen - äventyrsbok från Norra skogsägarna

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har ungefär 350 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber fattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 430 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras cirka 55 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras 57 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb