Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

6 november 2020 Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal

— Vi är mycket stolta över de nytänkande företag inom träförädling som finns här. Här finns en lång tradition med skog och trä i centrum och kompetens inom industriell utveckling och tillverkning, som nu appliceras på nya skogsbaserade produkter, säger Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

— I Rethinking wood magasinet vises bærekraftige, innovative løsninger både i bedrifter, kommuner og andre her i vår region, noe som blir stadig mer sentralt for både våre land og for våre bedrifter. Samarbeid mellom våre naboland for å nå de globale bærekrafts målene er helt nødvendig, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for Næring i Viken fylkeskommune.

— Nordiske Ministerrådet har anerkjent vårt samarbeid i sitt arbeid med å harmonisere det nordiske bygge markedet. De kommer helt klart til å høre om grensesamarbeidet i vår region i fremtiden! For oss så handler det om samarbeid, der grensen i seg selv får en mindre betydelse, säger Linda Engsmyr, ordförande i Svinesundskommittén.

Viktigt med industriellt kunnande
De intervjuade företagen pekar i rapporterna på att detta är en skogsregion mitt i centrum av trä-råvaran och med ett stort industriellt kunnande, vilket blir allt viktigare när även
trähusbyggnation industrialiseras och automatiseras. Att området ligger nära både marknaderna Oslo och Göteborg och de helt nya fabrikerna för korslimmat trä i närområdet, ser företagsrepresentanterna också som styrkor. En del gränshinder finns i praktiken fortfarande, så företagen välkomnar arbetet med harmonisering av byggstandards och andra insatser för att fortsätta underlätta affärer över gränsen.

Skillnader i hur pandemin påverkat företagen
Intervjuer med företagen har gjorts både före och efter pandemins utbrott och resultaten förvånar. Det ser väldigt olika ut där några drabbats ganska hårt och andra aldrig haft så stor orderingång som nu.

Bakgrund
Både intervjurapporterna och magasinet har tagits fram genom Grön tillväxt trä – Rethinking wood, som är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid. Följande parter ingår: Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, Viken fylkeskommune och Position Väst företagsetableringsservice.

För mer information kontakta
Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-394 48 39, E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb