Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare

22 april 2016 Skogssektorn är i skriande behov av fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Skolans studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i att ge ungdomarna rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län, en inspirationsdag om skogssektorns nutida och framtida yrkes- och karriärsmöjligheter.

Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare

Dagen visade på bredden av yrken som finns inom skogssektorn från praktiskt arbete i skogen till innovativ forskning. Deltagarna var vägledare från kommuner och utbildningar i Uppsala län samt Arbetsförmedlingen. Arrangemanget var en del av projektet ”Fortbildning i regional arbetsmarknadskunskap” som anordnas av Kompetensforum Uppsala län i samarbete med SLU och Skogen i Skolan/Föreningen Skogen.

Skogliga företag presenterade yrken och utbildningar vilket inleddes på Mellanskogs kontor, fortsatte i ett av Sveaskogs resultatområden och avslutades på Stora Ensos innovationscenter i Sickla.

Ian von Essen, IT-chef, Mellanskog. Fredrik Rosén, affärs- och verksamhetsutvecklare, Mellanskog

Mellanskog ägs av 30.000 privata skogsägare som är medlemmar och bedriver familjeskogsbruk.
– Våra skogsinspektorer är skogliga rådgivare som besöker medlemmarna. Vi använder digitala verktyg som hjälpmedel, exempelvis ett kartsystem som enkelt kan visas i mobil, platta eller dator. De yrken som finns hos oss är entreprenörer, åkare, inspektorer med skoglig kompetens, men också tjänstemän som ekonomer, kommunikatörer och HR-specialister. För de skogliga yrkena krävs högskoleutbildningar som jägmästare eller skogsmästare, men även biologer. Många arbetar med människor och behöver vara förtroendeingivande, ha ett konsultativt arbetssätt som även är affärsmässigt, sa Ian von Essen, IT-chef och Fredrik Rosén, affärs- och verksamhetsutvecklare.

Paulina Nordling, planeringsledare på Sveaskog Hampus Blomstrand, säljare och uppdragsansvarig, Svenska Skogsplantor
Jonas Gustavsson, produktionstekniker, Sveaskog David Modén, bolagslantmätare, Sveaskog. Foto: Lina Arvidsson

Från Mellanskogs kontor i Uppsala gick bussfärden vidare till Salstaskiftet, ett av Sveaskogs resultatområden i norra Bergslagen. Sveaskog är ett statligt bolag och Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar samt knappt 700 anställda.
– På Sveaskog jobbar många olika yrkesgrupper varav vissa har en skoglig bakgrund, men vi behöver också ekonomer, IT-specialister, logistiker med flera. Sveaskog har kontor över hela landet, från Osby till Gällivare. Vi erbjuder också sommarjobb, trainee-platser och möjlighet till examensarbete, sa Bruno Bystrand, tf chef resultatområde Bergslagen.

SYV:arna deltog därefter i en speed-dejting med ett antal av Sveaskogs anställda som berättade om sina yrken och utbildningar.

Mikael Hannus, vvd, Ingrid Englund, forskningsdirektör och Lars Krüger, biokemist, Stora Enso. Foto: Lina Arvidsson

Stora Enso förädlar skogsråvara, bedriver skogsskötsel, har plantageverksamhet, producerar förpackningar och byggnadslösningar. Företaget är en global producent av förnyelsebar råvara gjord av björk, tall, gran och eukalyptus.

– Stora Enso Biomaterials innovationscenter flyttade till Sickla under 2015. Här bedriver vi forskning för att byta ut fossilbaserade material mot förnyelsebar råvara baserad på lignin och cellulosa, sa vvd Mikael Hannus.
– Vi är för närvarande 60 anställda med 14 nationaliteter. De kompetenser vi söker är laboratorietekniker och forskare med kemibakgrund, materialtekniker samt även erfarna marknadsförare från våra kundsegment, sa Ingrid Englund, forskningsdirektör.

Student- och karriärstöd på SLU
– Det blev en fin dag! Positiva och engagerade vägledare och bra arrangerade besök. Kul, helt enkelt! sa Maria Orvehed, FD, Enhetschef Student- och karriärstöd, SLU

Studie- och yrkesvägledning inom Stockholms stad
– Jag har en rådande, handledande roll till studie- och yrkesvägledarna ute på skolorna. Inom det entreprenöriella lärandet är det viktigt med studiebesök hos närliggande företag. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen förser ungdomar med verktyg och medvetenhet om sig själva och omvärlden för att de ska kunna söka rätt inriktning, säger Lotta Rosén, projektledare för SYV-lyftet inom Stockholms stad.

Anna Steinwall, verksamhetsledare, Skogen i SkolanSkogen i Skolan ser fram emot ett fortsatt givande samarbete
– Vi ser detta som en fantastiskt start på ett fortsatt givande och viktigt samarbete mellan de skogliga företagen, Skogen i Skolan och skolans studie- och yrkesvägledning, säger Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolan.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb