Skogen i Skolans Riksmöte 6-8 oktober 2015

27 oktober 2015 Varje år träffas regionsamordnare, nationella kansliet och nationella styrgruppen på ett riksmöte. Detta år arrangerade Region Västernorrland och Västerbotten mötet som tog plats i Sundsvall. Temat var "Delade erfarenheter ger bättre insikter" vilket innebar kvalitetssäkring av Skogen i Skolans aktiviteter samt att planera aktiviteter med "genusglasögon".

Skogen i Skolans Riksmöte 6-8 oktober 2015

Skogen i Skolans nationella kansli har förutom kommunikationsansvarig, fått en ny verksamhetsledare, Anna Steinwall och Anna Malmström som ansvarar för Storstadsprojektet. Delar av nationella styrgruppen presenterade sig samt övriga deltagare på Riksmötet som bestod av regionsamordnare, ett antal ordförande för styrgrupper samt Skogsstyrelsens nationella samordnare.

Verksamhetsledare Anna Steinwall ledde en workshop för att samla behov från respektive region. Workshopen utgick från metoden OPERA där O står för Omedelbara egna tankar, P står för Parets tankar, E står för Exponera, R står för Rangordna och A står för Arrangera.

Lis Boje är samordnare för Skogsstyrelsens medarbetare som är verksamma inom Skogen i Skolans verksamhet. Lis berättade om en kommande lärplattform samt gjorde en övning där regionsamordnarna fick prova på  ”Elevator Pitch”, dvs en snabb presentation av sig själva och sin region.

Helena Österlind, Klabböle konsult föreläste om jämställdhet och att ha ”jämställdhetsglasögon” på sig vid planering av aktiviteter. Helena har tidigare varit jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Västerbotten, samt har deltagit i projekt för jämställd skogsnäring.

Samordnarna för respektive region sammanställde sina bästa aktiviteter som övriga fick dra lärdom av. Därefter sökte grupperna förbättra aktiviteterna och ta fram ett koncept för högre enhetlighet och tydlighet.

Verksamhetsledare Anna Steinwall och regionsamordnarna Erika Nilsson, Västerbotten och Caroline Wågberg, Västernorrland Skogen i Skolans nationella styrgrupp

Mer information

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
Skogen i Skolan

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb