Skogen i Skolans Nationella kansli utbildar regionsamordnare och kontaktpersoner

31 mars 2014 Under utbildningsdagen fick deltagarna lära sig mer om utomhuspedagogik - ett utomhusbaserat lärande, förutsättningar för lärare och diskussion om hur flickor ska bli mer intresserade av att vistas ute i skogen. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, ledde dagen som ordnades för Regionsamordnare och kontaktpersoner från flera delar av Sverige.

Skogen i Skolans Nationella kansli utbildar regionsamordnare och kontaktpersoner

Dagen började med gemensam fika och därefter inledde verksamhetsledare Åsa Godeau med ett citat från Lord Chesterfield – ”knowledge of the world is to be accquired in the world and not in a closet”. För att ha kunskap om världen måste man bege sig ut i den och inte stanna kvar inne – fritt översatt. Med andra ord – för att få kunskap om skogen måste man vistas i den.

– Skolan ska se Skogen i Skolan som en värdefull partner. Vi har nu arbetat för att sprida kunskap på skolans villkor i över fyrtio års tid. Bland våra målgrupper finns inte bara lärare, elever och skolledare utan också föräldrar och målsmän, kommunpolitiker, Skolverket och opinionsbildare, sa Åsa Godeau.

Därefter gick Åsa igenom de vedertagna begrepp som används inom Skogen i Skolans verksamhet. Exempel på det är att vi bedriver en verksamhet på ett regionalt plan med regionsamordnare, regioner, regionala styrgrupper. På det nationella planet finns Skogsstyrelsens samordnare för kontaktpersonerna i alla regioner. Det Nationella kansliet består av verksamhetsledare Åsa Godeau och Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier. Det Nationella kansliet ligger under Föreningen Skogens ansvar och styrs av en nationell styrgrupp.
Alla dessa begrepp hittar du på webbplatsen, se här.

– Vad innebär utomhuspedagogik för er? Den frågan ställde Åsa Godeau till deltagarna. Bland svaren märktes följande:

  • utomhusvistelse ger ett mervärde till annan undervisning genom att man kan kombinera teori och praktik
  • barnen och ungdomarna får jobba med sina sinnen, de antar andra roller och invanda grupperingar förändras
  • en ny miljö ger nya intryck och det blir lättare att ta till sig nya kunskaper
  • man behöver bara lämna det traditionella klassrummet för att se hur allt förändras
  • ju fler sinnen vi använder desto lättare lär vi oss

Åsa Godeau studerar utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Läs mer om platsbaserat lärande genom Emilia Fägerstams avhandling (pdf), Space and Place.

Under dagen diskuterades dessutom jämställdhet och hur vi kan öka flickors intresse för att vistas i skog samt hur förutsättningarna för lärare i skolan har förändrats.

Gunilla Häggström, ansvarig Skogen i Skolans digitala medier
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Nationella kansliet
Skogen i Skolan

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb