Skogen i Skolans 40 år firades med kalas i Skogens hus på Skansen

7 november 2013 1973 gick en lärare in på Iggesunds bruk med avsikten att få igång ett samarbete mellan skogsnäringen och skolan. Det var starten till Skogen i Skolans verksamhet som nu funnits i 40 år och bedrivits på skolans villkor. 40-årsjubileumet firades i Skogens hus på Skansen där nya och gamla SiS:are minglade tillsammans med kollegor, samarbetspartners och leverantörer. Förutom fina SiS-tårtor fick deltagarna också lyssna på intressanta föredrag och erfarenheter från de fyrtio åren som gått fram till idag.

Skogen i Skolans 40 år firades med kalas i Skogens hus på Skansen
Styrgruppsmöte för Region Mälardalen

Styrgruppsmöte för Region MälardalenDen 5/11 började med Region Mälardalens styrgruppsmöte där årets aktiviteter gicks igenom samt planering inför nästa år.

Under 2013 har Region Mälardalen bland annat medverkat i Jorden & skogen på Skansen, Skolforum och dessutom ordnat tävlingen Skogens Mästare för sjundeklassare.

Skogen i Skolans 40-årsjubileum inleddes med tårta, hurra-rop och mingel i Skogens hus på Skansen. Nya och gamla SiS:are möttes tillsammans med kollegor, samarbetspartners och leverantörer.

Utbyten av nya och gamla erfarenheter under seminarierna
Därefter hälsade verksamhetsledare Åsa Godeau alla välkomna till seminariedelen av programmet. Åsa visade en film om Skogen i Skolan och de nya läromedlen från förskola till niondeklass som är anpassade efter skolans mål och för att mäta elevernas förmågor.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, berättade om Skogen i Skolans webbplats, nyhetsbrev, Facebook-sida och Twitter-konto och uppmanade alla att gå in och titta, gilla och följa. Nationella kansliet har mött 80 klasser med elever på Jorden och Skogen där de som gissade på träslag och räknade årsringar fick en klasskasse med läromedel, Skogen i Skolans broschyr och granfrön. På Skolforum var det ca 500 lärare och skolledare som fick en kasse från Skogen i Skolan. Även på jubileumet delades SiS-kassar ut som innehöll en broschyr om verksamheten och en om tävlingen Skogens Mästare samt jubileumsbroschyren där alla tio regioner och övriga SiS;:are medverkat med berättelser.

Carin Dahlberg och Tomas Frisk från Skansen berättade om den pedagogiska verksamheten som finns där och vilka möjligheter till samarbete som finns med Skogen i Skolan.

Olof Bergvall är anställd på SLU och ingår i den Nationella styrgruppen samt har arbetat med Skogen i Skolans tidning under ett flertal år.
– Jag var med när Vislandaskogen blev Sveriges skolskog under 2009 och gjorde då ett reportage när utmärkelsen delades ut, sa Olof Bergvall.

Lennart Sidén, Regionsamordnare Västernorrland, berättade om hur han gick på en utbildning i utomhuspedagogik i Norge, tog sedan över sin familjs gård i Stöde och blev därefter tillfrågad om han vill arbeta med Skogen i Skolan.

Jan Edlund, lärare på Hagaskolan i Umeå är också en veteran inom verksamheten.
– Jag har haft fantastiska år och alla ämnen går att lära ut i skogen!
Flera andra profiler inom Skogen i Skolan berättade också om sina erfarenheter från t.ex det stora evenemanget Skogens dagar på Gärdet i Stockholm där tusentals elever fick prova på olika skogliga aktiviteter.

Sara Svanlund, studerar till Jägmästare på SLU i Umeå och hon berättade hur hon hade många idéer om vad hon vill bli och göra men att det har utmynnat i att hon nu genom sin utbildning kan kombinera sina olika intressen med miljö och skog.

Birgitta Wilhelmsson, har varit ordförande för Skogen i Skolan och hon presenterade resultat från sin licentiat från 2012.
– Varför har man utbildning utomhus? Vad uppnår man? Jo, social samvaro, man känner med alla sinnen, eleverna får andra roller och upplevelser.

Lis Boje är nationell samordnare för anställda inom Skogsstyrelsen som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet.
– Vi inventerar och renoverar skolskogar och informerar på lärarutbildningar. Skogen och Skansen är det bästa klassrummet!

Monika Stridsman är gd för Skogsstyrelsen:
– Vi behöver nå hela befolkningen för att få ökad rekrytering inom skogsnäringen. Genom regeringsuppdraget att arbeta med Skogen i Skolans verksamhet vill vi speciellt nå fler tjejer för att öka jämställdheten inom sektorn.

Bodil Nilsson, Birgitta Wilhelmsson och Lennart Sidén samtalar om gamla minnen
Bodil Nilsson, Birgitta Wilhelmsson och Lennart Sidén


Claes Enger, Carin Dahlberg och Tommy Lambrell

Jan Edlund, lärare Umeå och Olof Bergvall, Nationella styrgruppen
Jan Edlund och Olof Bergvall
Jill Persson, Holmen och Jenny Parnesten, Mellanskog
Jill Persson och Jenny Parnesten
Lena Olofsson och Anna Karlsson, Föreningen Skogen
Lena Olofsson och Anna Karlsson
Ylva Ericson och Linda Thelin, Rovdjurscentret De 5 Stora
Ylva Ericson och Linda Thelin
Monika Stridsman, gd Skogsstyrelsen och vd Bengt Ek, Föreningen Skogen
Monika Stridsman och Bengt Ek
Skogen i Skolans 40-årstårta
Skogen i Skolans jubileumstårta

Vi önskar Skogen i Skolan många framgångsrika år i framtiden!

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, Nationella kansliet, Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Ansvarig för digital medier
Nationella kansliet
Skogen i Skolan

Skogen i Skolans 40 rosor på jubileumsdagen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb