Skogen i Skolan tackar alla läsare!

31 januari 2020 Besöken på Skogen i Skolans webbplats har gått från 24.000 till 110.400 på sju år! På ett år ökade trafiken med 38%. Tack till er läsare för ert intresse och engagemang. Det ni har varit mest intresserade av är våra svenska träd samt Skogen i Skolans läromedel, faktablad och övningar. / Skogen i Skolan

Skogen i Skolan tackar alla läsare!

Vår verksamhet startade 1973 och vi arbetar på skolans villkor. Syftet är att sprida skoglig kunskap till grundskolans elever och lärare.

Skogen i Skolans digitala medier består av webbplatsen skogeniskolan.se, ett nyhetsbrev och sociala medier. Där hittar du nyheter om våra tio regioners aktiviteter som t.ex Skogens dag, tävlingen Skogens mästare, tjejkollo och inspirationsdagar för lärare. I nyhetsbrevet kan du läsa om kommande planer från Skogen i Skolans kansli såsom ett digitalt läromedel som kommer att lanseras under år 2020. Dessutom får du tips om månadens övning. På webbplatsen finns flera hundra övningar som du kan använda vid utomhusaktiviteter med dina elever. Metoden är utomhuspedagogik och de flesta övningarna är anpassade efter läroplanerna.

Målgruppen för våra kanaler är lärare och skolpersonal och där dominerar antalet kvinnor bland Skogen i Skolans besökare varav de flesta är mellan 35-44 år.

Fler kvinnor än män besöker Skogen i Skolans webbplats

De flesta går in till Skogen i Skolans webbplats via datorn, även om antalet mobilanvändare har ökat under åren. Både Skogen i Skolans webbplats och nyhetsbrevet gjordes om till responsiv design under 2016 för att du som användare ska få webbplatsen anpassad beroende på om du går in via dator, mobil eller läsplatta.

Många lärare använder hellre datorn än mobilen

I Skogen i Skolans 10 regioner finns regionsamordnare som anordnar en mängd aktiviteter såsom Skogens dag, tävlingen Skogens mästare, tjejkollo och inspirationsdagar för lärare. Detta ordmoln speglar de vanligaste sökorden för Skogen i Skolan under 2019.

Vanliga ord som besökare sökt på för Skogen i Skolan

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb