Skogen i Skolan söker medarbetare för projektanställning

13 januari 2015 Skogen i Skolans nationella kansli söker en medarbetare för projektanställning under år 2015 med start omgående. Vi satsar nu på att nå ut till skolor i Stockholms län. Ditt uppdrag blir att tillsammans med verksamhetsledare sätta upp strukturerade mål för att göra skräddarsydda aktiviteter, kontakta skolor, förmedla material och hålla i informationsmöten. Meriterande är pedagogisk insikt och kunskap samt/eller naturvägledande och skoglig kunskap. Du ska ha en grundinställning av att veta att du vill, du kan, du vågar och du får! Sänd din ansökan till asa@skogen.se senast 2015-02-15.

Skogen i Skolans nationella kansli söker en medarbetare för projektanställning under år 2015 med start omgående. Skogen i Skolan är en nationell verksamhet som syftar till att sprida skoglig kunskap och intresse för skog på grundskolans villkor.

Vi satsar nu på att nå ut till skolor i Stockholms län. Ditt uppdrag blir att tillsammans med verksamhetsledare sätta upp strukturerade mål för att göra skräddarsydda aktiviteter, kontakta skolor, förmedla material och hålla i informationsmöten.

Ditt uppdrag kan även innefatta uppgifter som växer fram genom projektets gång och vi vill därför att du är flexibel och initiativrik men med ett tydligt fokus. Du ska vara van vid att sätta dig in i dokumentation och kunna sammanställa ditt arbete i rapportform. Meriterande är pedagogisk insikt och kunskap samt/eller naturvägledande och skoglig kunskap.

Du ska ha en grundinställning av att veta att du vill, du kan, du vågar och du får! Detta ska förmedlas till lärare och elever så att de entusiasmeras till att Vilja, att du litar på att de Kan, att du tror på att de Vågar och hjälper till att skapa ett klimat där de du möter känner att de Får!

Sänd din ansökan till asa@skogen.se senast 2015-02-15.

För mer information
Gå in på www.skogeniskolan.se eller ring verksamhetsledare Åsa Godeau på 08-412 15 60.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb