Skogen i Skolan Region Värmland deltog på NO-biennalen i Karlstad

18 oktober 2013 NO-biennalen innehöll massor av inspiration för lärare som undervisar i naturvetenskap. Deltagarna kunde lyssna på föreläsningar, prova nya experiment, besöka utställningar och diskutera med kollegor. Lärarna kunde dela med sig av deras egna undervisningsidéer och erfarenheter i idéutställningar och i diskussioner med kolleger. Skogen i Skolans Region Värmland deltog i NO-biennalen och visade våra läromedel som är anpassade till NO-lektioner.

Skogen i Skolan Region Värmland deltog på NO-biennalen i Karlstad

NO-biennalen arrangerades av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i samarbete med Karlstads universitet och tillsammans med Nationellt resurscentrum för fysik, (NRCF) och Kemilärarnas resurscentrum (KRC).

Region Värmland informerade om Skogen i Skolans läromedel, övningar och faktablad
Skogen i Skolans Region Värmland deltog med Regionsamordnare Jens Meyer som också är lärare i Hammarö skola utanför Karlstad. Jens visade Skogen i Skolans läromedel: Boken om skogen, Skogen och samhället, Skogen och klimatet, Skogens produkter och Möjligheter i skolskogen. Jens har dessutom författat boken Mat i skolskogen. Dessa läromedel kan du beställa via vår webbplats: http://skogeniskolan.se/laromedel

Förutom läromedel har Skogen i Skolan också tagit fram en stor mängd övningar anpassade efter olika teman och årskurser, http://www.skogeniskolan.se/ovningar och också faktablad om t.ex svenska träd: http://www.skogeniskolan.faktasidor.

Mer information om Region Värmland
Kontakta Regionsamordnare Jens Meyer på: jens.meyer@skola.hammaro.se. Du kan läsa mer om Region Värmland på: http://skogeniskolan.se/region/varmland

NO-biennalens program var anpassat för lärare F-9
I programmet för den 7-8 oktober hittade man följande programpunkter: workshops, Värsta vädret – en interaktiv teaterföreställning med klimatet i fokus, Ökad förståelse och lärande med verklighetsnära naturvetenskapsundervisning, Barnens universitet – barn träffar forskare, 1001 Inventions – the Enduring Legacy of Muslim Civilisation – utställning på Värmlands museum, Ett friskare och längre liv – genom fysisk aktivitet, Rymdshow.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb