Skogen i Skolan på Skansen: Eleverna fick kunskap om träd, djur och skogen som råvara

16 september 2016 Sedan ett antal år tillbaka samarbetar Skogen i Skolan med Skansen i form av lektioner från F-klass till årskurs 3 samt för årskurs 4-6. - Våra elever i årskurs 4 har fått kunskap om Allemansrätten, produkter av trä och djur som finns i skogen. Det var extra värdefullt för oss att få övningshäften från Skogen i Skolan som vi kan använda på hemmaplan, säger Jennie Larsson, NO-lärare och Anna Nyström, SO-lärare på Nya Tidens Montessoriskola i Täby.

Skogen i Skolan på Skansen: Eleverna fick kunskap om träd, djur och skogen som råvara

Jens Djupa är sedan fem år tillbaka pedagog på Skansen. 

Jens Djupa, pedagogiskt ansvarig på Zooligiska avdelningen på Skansen– Jag är pedagogiskt ansvarig på Skansens Zoologiska avdelning. Vi har vilda och tama djur samt ordnar lektioner för grundskolan. Skogen i Skolan på Skansen är en skogsdag där elever från F-klass till årskurs 6 får anpassade lektioner om träd, skogens produkter och dess djur, säger Jens Djupa.

Han har arbetat som gymnasielärare med inriktning på biologi och idrott under nio år på grundskola och gymnasium. Sedan fem år tillbaka är han pedagogiskt ansvarig på Skansens Zoologiska avdelning och ansvarar för all skolverksamhet. Både pedagoger och djurvårdaremhåller lektioner för elever.

– Under 2015 anordnade vi 850 lektioner och de flesta av klasserna återkommer till oss. När det gäller Skogen i Skolan-lektioner innehåller den artkunskap och vi anpassar den efter olika årstider. Vi ser fram emot ett växande samarbete med Skogen i Skolan och ger lektioner framöver, säger Jens Djupa.

Under en timmes tid pågår lektionen och Jens Djupa inleder med att berätta vilka våra vanligaste träd är. Vi går vidare till Älvrosgården som är en 200-årig gård och eleverna får kunskap om hur dåtidens människor levde och verkade.

– Inte störa och inte förstöra – det är grundregeln, säger Jens när han går igenom Skogen i Skolans affisch om Allemansrätten. Den svenska naturen står öppen för oss alla. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Jens frågar eleverna vilka produkter av trä de känner till och berättar också om hur man kan odla energiskog som sedan blir fjärrvärme. Numera pratar man mycket om klimatförändringarna och att ersätta fossilt bränsle i form av olja och plast med trä som är en förnybar råvara.

Jennie Larsson, är NO-lärare och Anna Nyström är SO-lärare på Nya Tidens Montessoriskola i Täby.

– Vi kommer att ta med oss kunskaperna både från lektionen och materialet från Skogen i Skolan för att använda det under våra utomhuslektioner. Det är lätt att följa upp elevernas förmågor och mycket bra att allt material kopplar till LGR11, säger Jennie och Anna.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb