Skogen i Skolan på Skansen

28 september 2015 Nationella kansliet och Region Mälardalen träffade 12 klasser från årskurs 2-3 på Skansen den 15-16 september. Klasserna fick skoglig kunskap då de räknade årsringar för att åldersbestämning och spelade trädbingo med bilder på löv från olika träd. Som avslutning fick alla lärare en kasse med Skogen i Skolans läromedel, broschyr om verksamheten samt ett informationsblad. Detta är ett led i den storstadssatsning som nu görs med Anna Malmström som projektledare. Syftet är att nå ut med skoglig kunskap till Stockholms skolor.

Skogen i Skolan på Skansen

Skogen i Skolan har ett samarbete med Skansen sedan några år tillbaka. Du kan boka lektioner på Skansen där klassen får skoglig kunskap genom våra läromedel och övningar.
– Skogen i Skolan på Skansen

De lektioner som Skogen i Skolan höll på Skansen den 15-16 september innehöll kunskap om olika trädsorter, ett bingospel där eleverna fick kryssa för de trädsorter de kände igen samt hur man ålderbestämmer ett träd genom att räkna årsringar.
Varje klasslärare fick en kasse med Skogen i Skolans läromedel, en broschyr om verksamheten samt ett informationsblad om storstadssatsningen som Anna Malmström är projektledare för. I aktiviteten deltog också Frida Pihl, Regionsamordnare för Region Mälardalen samt verksamhetsledare Anna Steinwall.

Skoglig kunskap till din skola

  • Vill din skola/klass ha övningar i skolskogen? Anna kan visa hur ni håller övningar i skogen. Kontakta Anna på: anna.malmstrom@skogen.se
  • Vill din skola/klass ha en egen skolskog? Regionsamordnare Frida Pihl kan ordna en skolskog som innebär att ni kan få göra mer än vad Allemansrätten säger. Detta innebär en överenskommelse mellan en skogsägare och skolan. Kontakta Frida på: frida.pihl@skogsstyrelsen.se

Mer information

Trädbingo Årsringar
Anna Malmström, projektledare Storstadssatsning lär ut skoglig kunskap till skolklass Anna Steinwall, verksamhetsledare, lär ut skoglig kunskap till skolklass
   

Gunilla Häggström, Kommunikationsansvarig, SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb