Skogen i Skolan på Jorden och skogen i stan på Berga naturbruksgymnasium

12 september 2014 Under tre dagar besökte tusentals elever och deras lärare Jorden och skogen i stan som i år höll till på Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge, Stockholm. Skogen i Skolans Nationella kansli stod i en av montrarna i den skogliga delen av evenemanget där vi höll utomhuspedagogiska övningar med klasserna. Den ena övningen bestod av att eleverna skulle gissa på sju olika trädslag med lite uppmjukning av att gissa på trädsorterna runt omkring. Den andra övningen var att bestämma ett träds ålder genom att räkna årsringar på en träskiva. Alla klasser fick med sig en kasse med ett urval av våra läromedel, dvs häften för lärare och elever med utomhusövningar samt några läromedel om skog och skogens produkter. Dessutom fick ett antal klasser med sig en burk med tallfrön som de kan så i närheten av sin skola. Skogen i Skolans region Mälardalen stekte kolbullar och styrgruppsmedlemmar visade pappersprodukter. Dessutom fick eleverna prova på en skördarsimulator och lära sig om rovdjur hos Svenska Jägareförbundet.

Den 9-11 september 2014 deltog Skogen i Skolans Nationella kansli och Region Mälardalen på Jorden och skogen i stan på Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge, Stockholm. Tillsammans med Älvdalens utbildningscentrum och Svenska Jägareförbundet stod vi för den skogliga delen av evenemanget.

 

Skogen i Skolans Nationella kansli Johanna Ydringer, styrgruppsmedlem Region Mälardalen

En traktor med vagn forslade lärare och elever mellan jordbruks- och skogsbruksstationerna
Flera tusen elever från Stockholm besökte oss där de fick plantera granplantor, prova en skördarsimulator, äta kolbullar, se hur pappersmassa blir pappersprodukter och få kunskap om rovdjur.

 

Skogen i Skolans Nationella kansli höll i utomhuspedagogiska övningar varav den ena bestod av att först se vilka omgivande träd som eleverna kände igen och därefter fick de gissa på sju olika trädslag med hjälp av vedpinnar med bark på.

 

Därefter fick de bestämma ålder på ett träd genom att räkna årsringarna på en träskiva. Som avslutning fick de en klasskasse med våra läromedel och en burk med tallfrön att så i närheten av deras skola.

 

Skogen i Skolans Region Mälardalen

 

Skogen i Skolans läromedel

Vi har övningshäften för lärare och elever från förskolan till årkurs 9, flera läromedel om skog, t.ex Boken om skogen och Skogens produkter. Nyligen har vi också tagit fram planscher och övningshäften för Allemansrätten.

Beställ/skriv ut Skogen i Skolans läromedel

 

600 olika utomhusövningar
På skogeniskolan.se hittar du också en sökbar databas med 600 olika utomhusövningar som du kan göra med din klass. Övningarna är indelade i olika ämnen, teman och årskurser.

Skriv ut Skogen i Skolans övningar

 

Faktablad om Svenska träd

På vår webbplats hittar du också en mängd faktablad, bland annat om Svenska träd.
Skriv ut faktablad om Svenska träd

 

Skolans egen skolskog

Skogen i Skolans Regionsamordnare i våra tio regioner hjälper er skola att göra en överenskommelse om en skolskog med en markägare. I er skolskog kan ni då bygga vindskydd, göra en eldplats och följa markägarens skogsbruksplan.

Så får skolan en egen skolskog
Kontakta din Regionsamordnare

 

Huvudbyggnaden på Berga naturbruksgymnasium

 

Plantering av granplantor med Jenny från Mellanskog, styrgruppsordförande Region Mälardalen
Mer information om Jorden och skogen i stan

Jorden & skogen i stan är ett fantastiskt arrangemang för åk 4-6, där lärare och elever får upptäcka svenskt skogs- och lantbruk och vad det betyder för samhället. Jorden och skogen i stan anordnas under hösten på 13 platser i landet, varav Skogen i Skolan deltar med flera av våra regioner. Lärare och elever får följa med in i jordens och skogens kretslopp – med skörd, plantering och förädling – men även upptäcka matens väg från jord till bord.

 

Jorden & Skogen i stan är ett arrangemang som LRF genomför tillsammans med bland annat skola, universitet, näringsliv och ideella föreningar. Arrangemanget ger elever och lärare en möjlighet att upptäcka svenskt skogs- och lantbruk och vad det betyder för samhället.

Mer information om Skogen i Skolan
Kontakta Nationella kansliet

 

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier Skogen i Skolan

Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolan

 

 

 

 

 

Ett stort tack till alla elever och lärare som besökte oss! Vi träffade 1400 elever samt deras lärare från: Nynäshamnsskolan, Svandammsskolan, Bandhagensskolan, Skanskvarnsskolan, Sturebyskolan, Lillsjöskolan, Ekerö Sandudden, Östbergaskolan, Midgårdsskolan, Hagsätra skola, Klara grundskola, Muskö skola, Hägerstensåsen, Vällingbyskolan, Vikingaskolan, Mariaskolan, Ängsnässkolan och Blombackaskolan.

 

Bilder från dag 1, den 9/9 2014

Bilder från dag 2, 10/9 2014

 

Bilder från dag 3, 11/9 2014

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb