SiS Nationella kansli utbildar studenter i utomhuspedagogik

20 maj 2014 Den 13/5 besökte Skogen i Skolans nationella kansli Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping. Detta var början till ett samarbete kring utomhuspedagogik med fokus på skogen. Maria Hammarsten, universitetsadjunkt pedagogik, höll i den praktiska delen i Vattenledningsparken i Jönköping och Åsa Godeau, verksamhetsledare höll i teori och praktik inne på skolan. Eleverna går sitt andra år på programmet Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och läser nu kursen. En del av studenterna har yrkeserfarenhet sedan tidigare 0ch andra har provat på sitt blivande yrke under två praktikperioder på utbildningen.

SiS Nationella kansli utbildar studenter i utomhuspedagogik

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i SkolanÅsa Godeau, verksamhetsledare, inledde dagen med att berätta om Skogen i Skolans 40-åriga regionala och nationella verksamhet. Därefter fick eleverna prova på ett antal övningar som gick ut på att kunna samarbeta i grupp, individuellt, under tystnad, i olika ämnesområden och med skoglig kunskap.

Övningarna bestod bland annat av att gemensamt komma fram till ett ord från naturen som skulle symbolisera gruppen, att under tystnad ställa sig i nummerordning, att gissa trädslag och räkna årsringar. Syftet med övningarna var att ge exempel på utomhuspedagogik i praktiken som studenterna senare skulle kunna använda sig av i sitt framtida yrke.

Denna utbildning fortsätter med en andra dag som är inplanerad till den 14 oktober.

Mer information
I den bifogade powerpoint-presentationen kan du läsa mer om Skogen i Skolan och utomhuspedagogik.
Vill ni ha en utbildning hos er? Kontakta verksamhetsledare Åsa Godeau.

Studenter gissar trädslag och räknar årsringar

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolans nationella kansli

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb