Säkerhetsdag för entreprenörer på Stora Enso i Kvarnsveden: Alla hem säkert varje dag

24 november 2016 Det var välbesökt på Forum Kvarnsveden dit Stora Enso hade bjudit in entreprenörer för att diskutera säkerhet. Representanter för 39 företag, som utför uppdrag åt Stora Enso deltog i träffen. / Stora Enso

”Vi är en stor arbetsgivare som skapar sysselsättning både direkt för anställda och indirekt för entreprenörer. Entreprenörsdagen kan ses i sammanhanget att vi lägger stort fokus på våra entreprenörer och att de ska ha lika bra förutsättningar att utföra säkert arbete som vår egen personal”, säger Göran Fridholm, teknik och underhållschef, Kvarnsvedens Bruk.

På Kvarnsvedens Bruk utför entreprenörer dagligen olika uppgifter som transporter, bygg-, reparations- och installationsarbete.

”Vi jobbar enligt mottot ’Alla hem säkert varje dag’. Därför ställer vi höga krav på säkerhetstänk både på oss själva och på de entreprenörer som arbetar med oss. Säkerhetsdagen är ett bra tillfälle för oss att informera om regler och rutiner och samtidigt få återkoppling och säkerställa en bra dialog med våra entreprenörer”, säger Göran.

Under förmiddagen berättade tre Kvarnsveden-anställda om säkerhetsarbetet på bruket och betonade vikten av att en säkerhetskultur är något man bygger tillsammans – anställda och entreprenörer. Föreläsarna Andreas Neuman och Roger Hydén från Enerco berättade på ett gripande sätt om sina erfarenheter i samband med en arbetsplatsolycka i Dalarna för snart tio år sedan och delade med sig av lärdomar hur man kan jobba säkrare. Eftermiddagen ägnades åt entreprenörsinformation.

”Informationen handlar om allt från generella trafikregler på Kvarnsvedens Bruk till specifika interna regler där vi ställer högre krav än samhället. Exempelvis har vi krav på att truckförare måste ha utbildning vart femte år, säger Göran.

Det gavs även utrymme för en längre frågestund och entreprenörerna kunde komma med synpunkter på hur säkerhetsarbetet kan förbättras.

”Vi utför serviceuppdrag på alla rörssystem på pappersbruket. Jag tycker vi har en bra dialog med Stora Enso och kan komma med synpunkter på uppdragen. En sådan här säkerhetsdag bidrar till ett ökat fokus på säkerhet. Det går alltid att förbättra säkerhetsarbetet och använda de redskap som finns, till exempel checklistor för riskobservationer, säger Jonas Jylhä Rebermark, arbetsledare på Caverion Industrirör.

Säkerhetsdag för entreprenörer i Forum Kvarnsveden. Fr v Johan Fernros, Hannu Rajalakso, Göran Fridholm, Jan Grundelius, Anders Häggkvist alla Stora Enso ståendes bakom Andreas Neuman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Nordlund, Stora Enso, Division Paper, 01046-71663

Stora Enso Kvarnsveden är ett modernt pappersbruk vid Dalälven i Borlänge. Bruket anlades år 1900 och har sedan dess varit ett av Europas största pappersbruk. Idag har bruket tre pappersmaskiner och produktionskapaciteten är ca 750.000 ton per år. Vårt produktområde sträcker sig från förbättrat tidningspapper till obestruket SC-papper för magasin och kataloger.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb