Så möter vi klimathotet och gör nordiskt jord- och skogsbruk mindre sårbart

25 februari 2019 Skyfall, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder. Klimatförändringarna är redan här och påverkar det nordiska jord-och skogsbruket. Det är hög tid att börja anpassa odling och produktion – och det är smartare att göra det tillsammans. Möt de nordiska och europeiska klimatexperterna den 28/2 på Landbrugsstyrelsen och 1/3 på Nordens hus, båda i Köpenhamn. / SLU

Med erfarenheter från förra sommarens extrema torka arbetar Nordiska ministerrådet för att förbereda Norden för liknande situationer i framtiden. Syftet är att skapa en mer motståndskraftig primärproduktion och ett mer effektivt beredskapssamarbete.

Under en två dagar lång workshop samlar Nordiska ministerrådet, genom Nordic Forest Research (SNS), och Nordic Agri Research (NKJ), experter på klimat, beredskap, jord- och skogsbruk, bioekonomi och genresurser i Köpenhamn.

Den 28 februari ligger fokus på jordbruket. Arne Bardalen, specialrådgivare på NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), talar om hur man kan säkra tillgången på mat även när klimatet förändrar förutsättningarna för jordbruket, bland andra föreläsare under dagen. 

Hela programmet för den 28 februari finns här.

Den 1 marsskogsdagen, talar bland andra Marc Castellnou, Wildfire analyst från universitetet i Lleida, om erfarenheter från skogsbränder i Europa.

Martin Vendelbo, sektionschef vid Beredskabsstyrelsen i Danmark, talar om samarbete över landsgränserna när det brinner i skogen.

Hela programmet för den 1 mars finns här.

Anmäl dig senast den 27 februari till Maria Tunberg på maria.tunberg@stelacon.se. Vänligen ange matpreferenser. 

Bakgrund: Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) har inrättat två nordiska arbetsgrupper för att undersöka de utmaningar som jord- och skogsbruket står inför i en framtid med mer extrema väderförhållanden. I arbetet ingår att föreslå konkreta nordiska samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt jord- och skogsbruk. Som en del av detta arbete bjuder SNS och NKJ in till varsitt event.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb