Rörvik Timber minskar produktionen under lågsäsong

24 oktober 2012 Den ekonomiska krisen i världen gör att efterfrågan på sågade trävaror kommer att vara på en låg nivå under lång tid. Den svaga marknaden i kombination med en stark krona gör att priset för sågade trävaror inte täcker höga kostnader för råvara. / Rörvik Timber

Trävarumarknaden går nu in i vintersäsongen som säsongsmässigt har en svag efterfrågan. I år pekar allt på att denna period blir mycket tuff.

”Det är inte förnuftigt att köpa dyr råvara, såga den och sedan sälja den med förlust. Under vintern säljs inte heller allt som vi producerar. Vi har därför tagit beslut om att dra ner produktionen vid samtliga sågverk i koncernen exklusive Linghem genom förändrad produktionstid. Vi bedömer också att åtgärden minskar en riskfylld lageruppbyggnad av sågade trävaror under vinterhalvåret”, säger Per Rodert, VD för Rörvik Timber AB. ”En ytterligare sänkning av råvarupriset till nivån i Mellansverige krävs för att sågverken i vårt område skall nå lönsamhet, då vi idag inte ser några möjligheter att höja priserna för sågade trävaror”

Beslutet berör totalt cirka 38 anställda samt 12 inhyrda vid sågarna i Boxholm, Myresjö, Rörvik, Sandsjöfors och Tranemo. Varsel har lämnats och MBL-förhandlingar påbörjas omgående.

Utöver ovanstående produktionsminskningar planeras ett längre stopp runt jul och nyår.

Rörvik kommer att ha hög beredskap för att anpassa produktionen till hur marknaderna för sågade trävaror och prisbilden för timmer utvecklas.Huskvarna den 23 oktober 2012

Rörvik Timber AB (publ)

Per Rodert

VD

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 425
561 25 Huskvarna
Tel: +46 (0)36-580 11 40
Org.nr. 556541-2086
www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2012 kl 14,00.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb