Revolutionerande nyhet inom träskydd

12 oktober 2017 Ab VP Ultra har nu efter många års utvecklingsarbete byggt en helt ny anläggning på Åland för att brandskydda virke och andra träbaserade produkter. / Ab VP Ultra

De egna skyddsmedlen som används inkluderar dessutom: mögel-, röt-, blånads- och termitskydd. Skyddsmedlen är gift- och luktfria, trygga och säkra att använda genom hela processen från tillverkning till slutanvändning. Vi kan nu effektivt och snabbt brandskydda alla kända träslag till brandklass B-s1,d0 och inom sjöfart enligt IMO – PART 5.

Virke och övrigt byggnadsmaterial kan skyddas på ett helt unikt sätt för att erhålla en mycket hög kvalitet. Medlet är långtidsverkande och skyddar alla träslag mot röta, mögel, blånad och angrepp av skadeinsekter som t.ex. termiter.

Det effektivaste och miljövänligaste träskyddet som presenterats hittills i Europa WSJ-metoden är unik och mycket effektiv för alla kända träslag. Kombinationen av brandskydd och biologiskt skydd gör att det inte finns något annat företag som kan erbjuda denna form av service.

Den nya anläggningen kombinerad med vårt unika medel ger många fördelar
Ab VP Ultra har utvecklat en helt unik miljöanpassad anläggning för träskydd. Skyddet kan användas både för inom- och utomhusbruk och innehåller inga kemikalier som kan påverka miljön. Detta ger nu en miljömässigt hållbar framtid för träbyggandet.

En unik skyddsmetod med helt otroliga möjligheter
Med mer än 15 års erfarenhet hoppas vi på att denna metod skall vinna stora framgångar inom hela byggindustrin. Den ger ekonomiska fördelar, säkrare byggande och hälsosammare boende. Miljöanpassad och trygg att använda då den är giftfri i alla lägen från tillverkning till slutanvändning. Inga problemavfall uppstår i något skede.

Effektivaste brandskyddet
Med brandklass B-s1,d0 får man brandsäkrare trähus och med ett ”inbyggt” biologiskt skydd ett friskt virke som klarar angrepp som fukten och naturen kan orsaka.

Metoden har testats långt tidigare
Behandlat virke och byggskivor har genomgått flera oberoende tester i Sverige och Finland med bästa möjliga resultat.

För mer information
Ab VP ULTRA, Håkan Wiklund,  Utvecklingschef +358(0)4575801550, hakan@vpultra.ax, http://www.vpultra.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb