RenFuel mest innovativa kemiföretaget

1 februari 2017 Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn. RenFuel har patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan raffineras till vanlig bensin och diesel och därmed göra alla bilar till miljöbilar. / Noréns patentbyrå

Svenska bolag har rankats utifrån hur många uppfinningar de har sökt patent för i förhållande till deras omsättning. Med en omsättning om tolv miljoner kronor och fem patentfamiljer för år 2014 vann RenFuel en säker vinst i hård konkurrens med stora bolag som Perstorp, Arcam och Medivir.

RenFuel har patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan raffineras till vanlig bensin och diesel och därmed göra alla bilar till miljöbilar. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten av massa och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka. RenFuel är en pionjär inom avancerade drop in-bränslen och verksamheten kräver av naturliga skäl storskalig patentering.

”Vi gläds åt att ha blivit utsedda till Sveriges mest innovativa företag inom kemi och life science. Det är ett tydligt bevis på RenFuels innovativa höjd och vår teknologiska ambitionsnivå. Vi har en helt unik katalytisk process för effektiv och miljövänlig omvandling av lignin till ligninolja med mycket högt energivärde. Sådan verksamhet kräver av naturliga skäl många patent”, säger Sven Löchen, VD på RenFuel.

RenFuel uppför just nu en pilotanläggning i Bäckhammar, där man ska testa Lignolframställningen i industriskala. Anläggningen beräknas kunna tas i bruk i april 2017. Faller pilotprojektet väl ut väntar Lignolproduktion i stor skala för att möta efterfrågan på den snabbt växande marknaden för biodrivmedel. Lignol kan i närtid minska beroendet av fossil olja och är ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

”RenFuel planerar att påbörja storskalig produktion av Lignol under 2019. Dock kvarstår det en del frågor gällande branschens spelregler på längre sikt. Politiken måste besvara dessa frågor om sektorn ska nå sin fulla potential. Det enskilt viktigaste är att Sverige inför en ambitiös reduktionsplikt för att på sikt fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med miljövänliga alternativ. Lignol, som kan användas i dagens bensin- och dieselmotorer, är ett sådant alternativ”, påpekar Sven Löchen.

Noréns Innovation Indicator Kemi

Rank    Företag    Antal patentfamiljer inom kemi eller life science år 2014    Omsättning 2014 (mkr)    Innovationstäthet (patent/miljard omsatt krona)
1    RenFuel K2B    5    12    416,7
2    Active Biotech    3    10    300,0
3    Olink    6    36    166,7
4    Wallenius Water    5    39    128,2
5    Affibody    5    58    86,2
6    Arcam    8    339    23,6
7    Perstorp[1]    4    487    8,2
8    Biogaia    3    481    6,2
9    Välinge-gruppen[2]    3    828    3,6
10    Medivir    5    1 782    2,8
11    Höganäs[3]    15    7 119    2,1
12    Scania    77    97 295    0,8
13    SKF    46    71 394    0,6
14    Alfa Laval    18    35 632    0,5
15    Sandvik[4]    31    89 022    0,3
Om RenFuel

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila oljor med hållbar bensin och diesel.

Kontakt:

Sven Löchen, vd, RenFuel

Telefon: +46 (0)70 680 94 30

E-post: sven.lochen@renfuel.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb