Region Västerbotten ökar jämställdheten i skogen

18 februari 2015 Erika Nilsson är regionsamordnare i Skogen i Skolans Region Västerbotten där hon driver Skogskollo för tjejer. För det arbetet fick hon Norra skogsägarnas Framtidspris under 2014. Förutom Skogskollot arrangeras också tävlingarna Skogens Mästare som vänder sig till sjundeklassare och Skogssnilleblixten för årskurs 7-9 och som främjar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Skogen i Skolans läromedel används under tävlingarna för att öka kunskapen om skog hos eleverna.

Skogskollo för tjejer
Landsbydsdepartementet skapade Skogsriket under 2011 med ambassadörer i olika delar av landet. I Västerbotten bildades då en grupp som var en styrgrupp för Skogsriket i Västerbotten. I styrgruppen för Skogsriket Västerbotten ingår företrädare för myndigheter, företag och universitet. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är ordförande för Skogsriket Västerbottens styrgrupp. För koordinering, stöd och beredning finns ett sekretariat. I gruppen finns representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Martinsons, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret , SCA Skog och Lapplandssafari.

Landsbygdsdepartementet lanserade en jämställdhetsstrategi med namnet: Jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi.
Här kan du få veta mer om den regionala jämställdhetsstrategin, läs mer.

På initiativ av Länsstyrelsen Västerbotten initierades ett Skogskollo som ett pilotprojekt under 2012 under en dag då fyra tjejer deltog. Målgruppen för Skogskollot är tjejer som har avslutat årskurs 5 och ska börja årskurs 6.

Under 2013 arrangerades två kollon i Västerbotten; ett i Burträsk och ett i Umeå där båda var ett samarbete med Naturbruksgymnasierna. Totalt 15 deltagare fördelades mellan fyra i Burträsk och 11 tjejer i Umeå. Det primära i programmet var att visa kvinnliga förebilder och bredden av yrken inom skogssektorn. Utvärderingarna visade att tjejerna ville vara på kollot under längre tid då de inte hann med alla roliga aktiviteter och de ville också få mer tid för att lära känna sina nya kompisar.

Under 2014 utökades verksamheten då även Skogen i Skolans Region Västernorrland deltog förutom Region Västerbotten. Skogskollot pågick på Naturbruksgymnasiet i Burträsk i Västerbotten och i Skedomsskolan i Västernorrland. 17 tjejer deltog i Västerbotten och 16 stycken i Västernorrland.

Budskapet har handlat om att öka jämställdheten i skogssektorn vilket har fallit väl ut i mediabevakningen.
Regionsamordnare Erika Nilsson fick under 2014 Norra skogsägarnas utmärkelse Norras framtidspris för sitt arbete med Skogskollo.

Förutom Skogskollot arrangerar Skogen i Skolans Region Västerbotten också tävlingarna Skogens Mästare och Skogssnilleblixten.
Skogens Mästare vänder sig till sjundeklassare som i flera steg får kunskap om skog via Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen.
Skogssnilleblixten är ett helt nytt koncept som lanseras av Region Västerbotten under 2015. Skogssnilleblixten ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 7-9 och baseras på Skogen i Skolans läromedel Skogens produkter som skickas ut till klassen vid tävlingens början. Anmälan senast den 15 februari!

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb