Programstyrelsen för Mistra Digital Forest formad

18 mars 2020 Maria Wetterstrand och Elisabeth Nilsson är två rutinerade tillskott i programstyrelsen för Mistra Digital Forest – forskningsprogrammet som fokuserar på digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Mårten Larsson, Deputy Director General på Skogsindustrierna, fortsätter som ordförande. Programvärd för Mistra Digital Forest är Skogsindustrierna. / Mistra Digital Forest

Purpose, hållbarhetskonsult och samhällsdebattör och var tidigare språkrör för Miljöpartiet. Maria har också lett en utredning om biobränsle för flyget.

– Det är min övertygelse att för bioekonomins framtid är det viktigt att skogsbruket bedrivs på ett både ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Digitala lösningar kan bidra till det på olika sätt, vilket gör detta arbete mycket spännande, säger Maria Wetterstrand.
Elisabeth Nilsson är tidigare vd för Jernkontoret och har haft uppdraget som landshövding i Östergötlands län. Elisabeth har idag flera styrelseuppdrag.

– Skogen är och har länge varit en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Vi vet att skogens roll i klimatomställningen är mycket viktig. Tack vare det som skogen kan producera kan vi ersätta fossilbaserade material och energiråvaror, säger Elisabeth Nilsson. Den teknologiska utvecklingen är stark och detta program är ett betydelsefullt bidrag till att ytterligare utveckla näringen och också öka kunskapen runt skogens bioekonomi.

Till programmet finns också ett industriellt råd knutet med nyckelpersoner från de deltagande företagen och forskningsaktörer. Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen, är ordförande i det industriella rådet och dess representant i styrelsen. Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna representerar programvärden i styrelsen. Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra är adjungerad ledamot i programstyrelsen. Programchef är Sverker Danielsson, Skogsindustrierna.

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och därigenom bidra till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi.

Skogsindustrierna är programvärd och övriga programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt Umeå universitet. Programmet finansieras av Mistra och deltagande parter. Läs mer på www.mistradigitalforest.se.

För mer information
Sverker Danielsson, Programchef Mistra Digital Forest sverker.danielsson@skogsindustrierna.se 0709-63 15 17

Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
torgny.persson@skogsindustrierna.se 0730-87 63 73

Läs mer: https://www.mistradigitalforest.se/nyheter/programstyrelsen-for-mistra-digital-forest-formad/

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb