Prishöjningar på julgranar igen!

26 oktober 2010 Så kom snacket igång om att det blir granbrist i år och att granköparna bör förvänta sig att få betala mer för vår kära julgran.

Det är uppgifter från den norska branschorganisationen Norsk Pyntegr¿nt som hävdar att granpriserna kommer att gå upp i år. Som skäl uppger de den gångna vintern som blev ovanligt sträng. Granplanteringar ska därför ha skadats, vilket påverkar grantillgången.

Fakta i målet är att norska julgransplanteringar har drabbats av barrlus,vilket påverkar främst utseendet, då man får missprydande luskokonger på årsskottens barr. rskotten blir dessutom kortare. Försök i USA tyder dock på att konsumentens intryck av granens utseende påverkas bara om träden är mycket skadade (mer än 50 % av barren)

Gransäljarna hakar snabbt på nyheter typ ovanstående och säger att granarna blir dyrare i år. Man bör dock ha klart för sig att det i såfall är ädelgransplanteringarna som skulle ha drabbats. Vår vanliga gran har mig veterligt inte haft fler skador i år än vad som är normalt.

I Sverige säljs maximalt 500 000 ädelgranar (kungsgranar) per säsong, av totalt drygt tre miljoner granar. Det är alltså högst 15 % av granmarknaden som eventuellt kan drabbas av prishöjningar.

SKogsSveriges råd inför den stundande julgransruschen är -ta det lugnt och pruta gärna. – Säljare som säger att det är brist på vanlig gran vilket medför att granen blir dyrare kan man argumentera med. Man ska inte behöva betala mer än 5-10 % mer än ifjol för vanlig gran. €delgran (kungsgran är en annan femma. Tillgången är inte så stor, varför priset kan bli högt.

Ivar Palo

www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb