Pressfrukost: Hur går det för svensk skogsindustri?

17 mars 2016 Nu har vi facit för hur det gick ekonomiskt för svensk skogsindustri under första kvartalet 2016. Vid flera tillfällen under 2015, och senast i Skogsindustrins konjunkturprognos i februari, har chefsekonom Mats Kinnwall lyft de farhågor han har kring att ”Sverige är en räntedopad ekonomi på sterioder” samtidigt som världsekonomin tappar fart. Bekräftas eller kommer dessa farhågor på skam i årets första kvartalsrapport? / Skogsindustrierna

Pressfrukost: Hur går det för svensk skogsindustri?

Välkommen till ett frukostmöte där vi presenterar 2016 års första kvartalsrapport och reflekterar över utvecklingen och läget för svensk skogsindustri och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin.

Vid mötet medverkar vd Carina Håkansson och chefsekonom Mats Kinnwall.

Tid: tisdagen den 5 april, klockan 9:00 till 10:00

Plats: Skogsindustrierna, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan: till Lisa Alexandersson, publisher, Skogsindustrierna. E-post: lisa.alexandersson@skogsindustrierna.org

Tel: 08-762 72 31

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Läs mer: http://www.skogsindustrierna.org/press1/pressmeddelanden

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb