Presentation av jägmästarstudenter för årets Skogis-granar

7 december 2016 Sedan över femtio år tillbaka säljer Jägmästarstudenterna på SLU granar i Stockholm och levererar även till hovet. SkogsSverige har elva faktaspäckade sidor om julgranar. SkogsSverige och Skogis-granar samarbetar sedan fem år tillbaka. Vi presenterar alla jägmästarstudenterna och sist men inte minst är Anton Henriksson som är huggningsansvarig.

Presentation av jägmästarstudenter för årets Skogis-granar

Vem är du?                                                           

 

Jag heter Anton Henriksson och kommer ifrån Östra Ämtervik Värmland.
 
Uppdrag i grangruppen?                                    
Huggningsansvarig.
 
Ett fint minne från Jägmästarutbildningen?
Att på skoltid få åka runt i norra Sverige och uppleva fantastiskt vacker fjällnatur tillsammans med alla sköna människor på jägmästarprogrammet.
 
Vald inriktning till utbildningens masternivå?
RÅG – råvaruförsörjning, därför att jag gillar skog, teknik och ekonomi. Jag tror på trä som ett konkurrenskraftigt byggnadsmaterial och vill se till att denna råvara finns även i framtiden.
 
Hur ser din perfekta julgran ut?
Klassisk Värmlandsgran, 30 m hög och 50 cm i diameter i brösthöjd.
 
En julhälsning till någon du tycker om!
Till min familj hemma i Värmland: det kanske inte blir någon Värmlandsgran i år, ni kanske får stå ut med en kungsgran… 😉

Vad är ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med utbildningen är att få mer kunskaper om skogsbruk och på sikt få möjlighet att jobba inom skogsnäringen.

Slutligen, har du något favoritcitat?
Ibland är det bättre att be om förlåtelse än om tillåtelse!​

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb