Öppet brev: Ledande forskare varnar för skadliga klimateffekter av förordning om skogsbruk

27 september 2017 Över 190 forskare uppmanar EU:s miljöråd i ett öppet brev att beakta den totala klimatpåverkan av landanvändning och skogsbruk i den så kallade LULUCF-förordningen. Forskarna varnar för att den förordning som föreslås ingå i EU:s energi- och klimatmål till 2030 riskerar att öka utsläppen av växthusgaser och att leda till ytterligare förlust av biologisk mångfald.

EU:s miljöråd röstar om LULUCF-förordningen den 13 oktober. Den förordning som föreslås av Estland, som för närvarande innehar ordförandeskapet i EU, stödjer ett aktivt skogsbruk och tillåter ökade avverkningsnivåer för att ersätta fossila produkter och bränslen med skogsprodukter och bioenergi. Forskarna menar att LULUCF-förordningen eventuellt kan vara kontraproduktiv i denna form.

– Ökade avverkningsnivåer leder till ökade utsläpp av växthusgaser och minskad kolsänka. Substitutionseffekten när man använder trä istället för fossilbaserade produkter är missledande eftersom de flesta skogsprodukter är kortlivade i form av exempelvis papper, engångsförpackningar och bioenergi. Bioenergi kan dessutom ge större utsläpp av koldioxid till atmosfären än fossila bränslen. Överlag måste produktionen och konsumtionen av både kortlivade skogsprodukter och fossila bränslen minska, säger Timo Vesala, professor i meteorologi, Helsingfors universitet i Finland.

Forskarna som skrivit under det öppna brevet påpekar att skogens totala klimatpåverkan måste beaktas i LULUCF-förordningen. Incitament bör ges till långlivade träprodukter medan användningen av bioenergi bör begränsas under direktivet om förnybar energi. Forskarna understryker också att förordningen behöver upprätthålla och öka kolsänkan i skogar samt att avskogning aktivt behöver motverkas inom EU.

– Omvandlingen av naturskogar till trädplantager måste stoppas. Utbredningen av trädplantager med endast ett trädslag ökar riskerna och är mer sårbara till följderna av klimatförändringarna än mångfaldsrika skogar. Blandskogar med mer lövträd behövs för att stödja den biologiska mångfalden, öka motståndskraften och för att bidra till ett större antal viktiga ekosystemtjänster, säger Stig-Olof Holm, lektor i ekologi, Umeå universitet.

Forskarna betonar att naturskogar och gammelskogar är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och för att motverka klimatförändringarna.

– Skogar hyser nästan två tredjedelar av världens biologiska mångfald på land. Med tanke på det är det inte förvånande att avskogning är den största orsaken till att arter dör ut. Europa har väldigt få skogar kvar och de som finns tenderar att fragmenteras eller omvandlas till plantager med unga träd, säger Stuart Pimm, Doris Duke professor i bevarandebiologi, Duke universitet i USA.

– Estlands förslag gällande LULUCF-förordningen riskerar att öka avverkningsnivåerna och minska skogens kolsänka. Detta utsätter skogarna för ytterligare risker och förvärrar miljökrisen. Effektiva policys för att skydda skogar, speciellt gamla sådana och de arter som är unika för dem, är grundläggande och behövs brådskande, fortsätter professor Pimm.

Ett stort antal välrenommerade forskare från Europa, Nordamerika och Australien, med expertis inom geografi, klimat, miljövetenskap, biologi och ekonomi, har skrivit under det öppna brevet. 

Det öppna brevet kan läsas här: 

https://drive.google.com/file/d/0B9HP_Rf4_eHtQUpyLVIzZE8zQWc/view?usp=sharing

Kontakt:

Timo Vesala, professor i meteorologi, Helsingfors universitet, Finland, 

timo.vesala@helsinki.fi, + 358 405779008

Stig-Olof Holm, lektor in ekologi, Umeå universitet, Sverige, 

stig-olof.holm@umu.se, +46 70-359 44 81

Stuart Pimm, Doris Duke professor i bevarandebiologi, Duke University, USA, 

stuartpimm@me.com, +1 646 489 5481

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb