Omstruktureringsarbetet inom Arctic Paper fortsätter

24 september 2014 Som en följd av det pågående omstruktureringsarbetet har Arctic Paper Group för avsikt att förändra strukturen för de skandinaviska försäljnings- och logistikfunktioner. Enligt preliminära beräkningar finns det potential för substantiell årlig besparing – utöver de effektivitets vinster den nya strukturen skapar möjligheter för. / Arctic Paper

Den grafiska branschen blir alltmer utmanande, inte minst i Skandinavien där marknaden rasat snabbt de senaste fem åren. Arctic Paper Group arbetar kontinuerligt med att förädla verksamheten inte minst i Skandinavien och har funnit påtaglig potential för kost- och effektivitetsvinster i en omstrukturering av den skandinaviska verksamheten. Avsikten är att skapa en ny struktur för försäljning och samtidigt att flytta delar av logistikfunktionerna. Denna process har nu startats.

De tänkta åtgärderna är en naturlig följd av en långsiktig ambition i Skandinavien – att effektivt och personligt möta danska, norska och svenska kunder. Åtgärderna bygger på Arctic Paper Groups strategiska mål – Stabilitet and Mobilitet – en omstruktureringsprocess som startades förra året. De tänkta åtgärderna i Skandinavien fokuserar på Stabilitet – att skapa finansiell stabilitet genom kostnads- och effektivitetsvinster i verksamheten.

Arctic Paper Group skall fortsätta vara en stabil, pålitlig och långsiktig leverantör – och måste därför kontinuerligt anpassa sig till nya och förändrade marknadsförhållanden.

En effektiv skandinavisk försäljningsorganisation – med säljkår i Danmark, Norge och Sverige – och omfattande internationellt samarbete inom logistik, kommer att arbeta för, och stärka, våra fyra pappersbruk. Åtgärderna skapar avsevärd potentialen för ökad servicenivå och effektivitet.

Ytterligare ett resultat av Arctic Paper Groups omstrukturering är avsikt att skapa en ny central enhet i Polen för logistik. Lokalt kommer att finnas viss koordination och lager.

För ytterligare information:

Per Skoglund

COO, Arctic Paper S.A

tel. (+46) 31 63 1703

e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Kaj Hansson

HR-manager, Arctic Paper S.A.

tel. (+46) 70 356 80 50

e-mail: kaj.hansson@arcticpaper.com

ARCTIC PAPER S.A. är den näst största europeiska leverantören av bulkigt bokpapper räknat i produktionsvolym, och en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper. Koncernen producerar bestruket och obestruket träfritt papper, samt obestruket trähaltigt papper för tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklamproducenter och pappersdistributörer. Koncernens produktportfölj inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo och L-Print, samt AP-Tec.

I koncernen finns fyra europeiska pappersbruk: i Sverige: Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo; i Polen: Arctic Paper Kostrzyn och i Tyskland Arctic Paper Mochenwangen.

Den totala produktionskapaciteten för de fyra bruken överstiger 800,000 ton papper per år.

Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på cirka 275,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket, träfritt papper för tryckning av böcker, broschyrer, blanketter och kuvert.

Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på cirka 160,000 ton per år och producerar huvudsakligen högkvalitativt obestruket träfritt papper, huvudsakligen använt till böcker och reklambroschyrer.

Arctic Paper Mochenwangen har en produktionskapacitet på cirka 95,000 ton per år och producerar huvudsakligen obestruket trähaltigt papper, huvudsakligen använt till böcker och flyers.

Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på cirka 265,000 ton per år och producerar högkvalitativt bestruket papper som används för tryckning av kartor, böcker, magasin, affischer och direktreklam.

Koncernen är också huvudägare i Rottneros AB bestående av två svenska massabruk;

Massabruket i Vallvik har en produktionskapacitet på cirka 240,000 ton per år och producerar två typer av långfibrig sulfatmassa samt blekt och oblekt sulfatmassa.

Massabruket i Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 170,000 ton per år och producerar huvudsakligen två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.

En viktig del av Arctic Paper är de distributionsföretag och försäljningskontor som hanterar distributionen av papper och marknadsför koncernens produkter. Koncernen har för närvarande 15 distributionsföretag och försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till samtliga europeiska marknader och säkerställer 20 procent av den europeiska marknaden för bulkigt bokpapper. Arctic Paperkoncernen har cirka 1600 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Bolagets huvudkontor ligger i Polen.

Största aktieägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Trebruk AB (tidigare Arctic Paper AB) som har en ägarandel om 59,7 procent av samtliga utestående aktier. Arctic Paper-koncernen har varit noterat vid Warzawabörsen sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på NASDAQ OMX i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb