NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

13 mars 2020 Jämställdhetsfrågor har synts allt mer den senaste tiden. Men chanser till förnyelse i samband med omstruktureringar har förbisetts, enligt NYKS, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.

NYKS öppnade ögonen för nya jämställda normer i skogssektorn

Anna Schönström, ordförande, för NYKS: – Vår förening bildades den 9/3 2018, det är därför vi ses här på KSLA. Numera har föreningen 700 medlemmar och 100 pers deltar idag.
NYKS står för Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen.
#nyks #marsträffen2020

Vad är Normkreativitet?
På Marsträffen som hölls av Nyks gavs både tips och varningar för hur branschen kan drabbas om man inte tar jämställdhetsarbetet på allvar. Kommunikationsbyrån Hellbjörn Schedwin jobbar med jämställdhet som värdegrund och har haft skogliga organisationer som kunder. I reklamvärlden har de mött både produkter och kampanjer som förstärker fördomar – och faktiskt kan uppfattas som kränkande av målgruppen. I den skogliga världen kan det vara en god ide att undvika att peka ut just kvinnliga skogsägare. Tänk på dem som i första hand skogsägande eller skogsintresserade människor .

Kajsa Schedwin o Maria Hellbjörn berättar om normkreativitet o beteendeförändring utifrån hållbarhet o kommunikation.
– Det monetära värdet har ett övergripande syfte inom reklam. Olika ord till kvinnor män användes i en stor kampanj om inkontinensskydd. Det gäller att vara medveten om fördomar ofta är det första som poppar upp i tanken. Föreställ er att ni vill samla en större grupp kvinnliga skogsägare för att få tillfälle att presentera era tjänster och vill göra det i en otvungen miljö. Någon föreslår spa. Välj då inte spa, utan dra det istället ett varv till med arbetsgruppen, uppmanade hon. Fundera på vad skogsägare gillar för miljöer. Då börjar hjärnan att tänka i ett större och bredare perspektiv.

Hur kan man driva och implementera normkreativitet?
Maria Johansson är doktorand i genus och teknik och Kristina Johansson är lektor i arbetsvetenskap, bägge från Luleå tekniska universitet. De pratade om en enkätstudie som de gjort 2011 och omfattade några hundra kvinnor med skogliga jobb. I studien framkom att det också finns något positivt med att som kvinna i skogsbranschen ”bli väldigt synlig”. Det gör ju också att ens insatser blir synliga. Samtidigt ansåg sig kvinnorna tillhöra en minoritet som inte riktigt fick plats i gänget beroende på en maskulin arbetskultur. Kvinnor fick dessutom ofta bevisa sin skogliga kompetens medan den togs för given hos män. Kunskapstester förekom, både av markägare och kollegor.

Forskarna hänvisade till en studie från Mc Kinley & Company som visar att mångfald ger framgång. 1000 företag i tolv länder har undersökts. De 25 procent av företagen som är bäst på mångfald i ledningsgrupp och styrelse har 21 procents större hans att nå högre vinst än förväntat. De 25 procent som är sämst på mångfald löper däremot 29 procents högre risk att nå sämre vinst än förväntat. Till ledningar tipsade forskarna om att ställa sig följande fråga: Finns det någon normbrytare på toppen?

Under dagen gavs en del tips till män för att skapa en mer inkluderande arbetsplats.

Nova – Verktyg och metoder för normkreativ innovation
– Acceptera att det är ditt ansvar att eliminera sexism i arbetslivet. Berätta för andra män om ditt engagemang, lyssna på dina kvinnliga kollegor, skratta inte åt sexistiska skämt och skambelägg varken kvinnor eller män, sa Julia Jonasson Tolv från från forskningsinstitutet Rise. Ytterligare ett tips är att engagera sig i sådant som ofta görs av kvinnor, som att fixa insamlingar till kollegor, exempelvis. Under mötet konstaterades att jämställdhetsfrågor fått ett lyft i skogssektorn under senare år, inte minst beroende på metoo-upprop och Nyks arbete. Men en stor besvikelse framträdde också. Läs mer om verktyget Nova via länken längre ner på sidan.

Panelsamtal och diskussion
Nyks har haft stora förhoppningar på de omorganisationer som gjorts inom branschen, inte minst när Norrskog och Norra skogsägarna fusioneras. När ledningen nyligen presenterades fanns det en hel del kvinnor, men knappast på det som brukar betraktas som maktpositioner som vd, affärs- eller skogschefer.

– Vi jobbar mycket med värdegrunder som jämställdhet. Men att den nya styrelsen ser ut som den gör har att göra med ”den jätteutmaning det innebär att förena två företagskulturer.” Under en omställningsfas är det viktigt att känna sig trygg och inte riktigt rätt tillfälle att börja nyrekrytera, sa Torgny Hardselius, tidigare Norra Skogsägarna och nu ordförande för nya Norra Skog.

Han ville också slå ett slag för de stödfunktioner, det vill säga jobb inom exempelvis HR och kommunikation, som ofta innehas av kvinnor i ledningsgrupper. – De är jätteviktiga. Utan dem skulle inget fungera, sa han.

Anna Schönström, ordförande för Nyks, dolde inte sin stora besvikelse. Här fanns en förflugen chans att förändra saker, menade hon.
– Norra Skog borde ha vågat plocka in åtminstone någon i ledningsgruppen utan 20 års erfarenhet. Tänk er vad nyskapande det hade varit med en 29-åring. Och tänk på att människor som är drivande inom jämställdhet ofta även är drivande inom andra områden. En sak som skrämmer mig är att ledningspersoner ofta blir sittande länge, Jag är rädd å skogssektorns vägnar. Hur ska det gå när kvinnor lämnar branschen och inte heller söker sig till den?

Om nätverket Nyks: Bildades för två år sedan och har sin upprinnelse i metoouppropet  #slutavverkat samt det öppna brev från ett antal kvinnliga SLU-studenter som larmade om sexism på skolan. Blev en förening i fjol och har nu 700 medlemmar.

Mer information

Karin Lepikko

Reporter
karin.lepikko@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb