Nyanlända nyfikna på vad som händer i skogen

18 maj 2018 Vad kostar ett träd? Hur gamla är trädplantorna? Vart exporteras papperet? Frågorna var många, liksom svaren, när elever från Lugnetgymnasiets introduktionsprogram besökte skogen utanför Falun och därefter fortsatte till Kvarnsvedens pappersbruk. / Stora Enso

Nyanlända nyfikna på vad som händer i skogen

”Tanken med dagen är att eleverna ska få uppleva trädets väg till papper i praktiken. Få se en skördare och en skotare och få information om hur modernt skogsbruk går till. Kanske en skoglig yrkesbana kan vara ett alternativ för någon?”, säger Niclas Axelsson, lärare på Lugnetgymnasiet i Falun.

Besöket startade i skogen där entreprenören Lantz Skogstjänst avverkade tall och gran. Eleverna fick hjälmar och skyddsvästar och information om hur modernt skogsbruk med naturvårdshänsyn går till. De fick även se exempel på nya produkter från skogen som CLT och nanocellulosa. Som förberedelse hade man använt utbildningsmaterialet ”Boken om skogen” från Skogen i Skolan.

”Det känns kul och angeläget att kunna visa upp betydelsen av skogsindustrin för gymnasieelverna och hur vi jobbar på Stora Enso. Det vi gör bidrar till att minska världens användning av fossila bränslen genom att skogsråvaran kan ersätta plast och olja. Jag hoppas därför att fler ser fördelarna med att ha skogen som arbetsplats”, säger Jonas Nordlund, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog.

Flera av eleverna fick prova på att åka med David Andersson i hans skördare och han berättade om sin utbildning till skogsmaskinförare på Älvdalens Utbildningscentrum. De fick också plantera lokalproducerade tallplantor från plantskolan i Sör Amsberg. Besöket avslutades med en guidad tur på Kvarnsvedens pappersbruk.

Introduktionsprogrammens utbildningar vänder sig till dem som inte har behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller vill hitta en alternativ väg till arbetslivet. Eleverna är i huvudsak nyanlända ungdomar som är från Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Somalia och Etiopien.

Foto: Lasse Arvidson

Skogen som arbetsplats. Nyanlända provar på trädplantering. Foto: Lasse Arvidson

Elever från Lugnetgymnasiets introduktionsprogram får kunskap om skog. Foto: Lasse Arvidson

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb