Nya läromedel, jubileum och skogliga övningar på årets Riksmöte

23 september 2013 Samordnare, styrgruppsmedlemmar och Nationella kansliet träffades under två dagar på Skogen i Skolans Riksmöte. Platsen för i år var Göteborg och Region Västra Götaland var medarrangör. Innehållet i de nya läromedlen diskuterades och deltagarna genomförde skogliga övningar med utomhusbaserat lärande. Dessutom firar Skogen i Skolans verksamhet 40 år den 5/11 i Skogens hus på Skansen i Stockholm.

Nya läromedel, jubileum och skogliga övningar på årets Riksmöte

På Skogen i Skolans Riksmöte presenterade sig den nya nationella styrgruppen samt verksamhetsledare Åsa Godeau och Skogsstyrelsens samordnare Lis Boje. Läs mer om styrgruppen

Den första dagen avslutades med att gruppen deltog i skogliga övningar ledda av Regionsamordnare Daniel Thorell, Västra Götaland. Det innebar allt från att göra upp en lägereld, tillverka kolkritor, mäta ett träd och gissa på trädsorter. Dessa övningar använder Daniel när han träffar elever, lärare och lärarstudenter. Hitta exempel i övningsdatabasen

Den andra dagen inleddes med att verksamhetsledare Åsa Godeau visade prov på nya läromedel i form av skogliga övningar med utomhusbaserat lärande som tydligt visar hur lärare och elever uppnår läroplanens mål.
Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, visade den grafiska profilen med färger, typsnitt och logotyper. . Titta på den grafiska profilen

Skogen i Skolan firar 40 år den 5/11 på SkansenDen 5/11 2013 firar Skogen i Skolans verksamhet 40 år med ett jubileum i Skogens hus på Skansen i Stockholm. Dagen innehåller presentation av nya läromedel och jubileumsskrift, föreläsningar, mingel, tårta och dryck.

Alla som arbetar och har arbetat med Skogen i Skolan är hjärtligt välkomna!
Anmäl dig till SiS 40-årsjubileum!

Regionsamordnare Lennart Sidén, Västernorrland berättar om Skogen i Skolans historia

Regionsamordnare Lennart Sidén, Västernorrland, berättade händelser från Skogen i Skolans 40-åriga verksamhet. I slutet av 1990-talet samlades tiotusentals elever på Gärdet i Stockholm där skogssektorn hade gått samman och visade bland annat papperstillverkning, vedklyvning och kolbullar stod på menyn. Det evenemanget övergick senare till Jorden och skogen på stan som arrangeras av LRF i olika delar av landet.
Läs mer om Jorden och skogen på Skansen
Läs mer om Jorden och skogen i Umeå

Karta över Skogens dagar i KarlstadKnappt tvåtusen elever besökte Skogens dagar dels i Karlstad och dels i Örebro där det fanns många stationer att välja på för eleverna.

Regionsamordnare Jens Meyer, Värmland, berättade att man i år hade  satsat på högstadieelever som besökte Kvinnersta naturbruksgymnasium i Örebro och Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad.

Representanter från skogsnäringen i regionen svarade på frågor på olika stationer som alla hade med skog, jord och deras produkter och allt innehåll var kopplat till läroplanen.
Läs mer om Skogens dagar i Karlstad
Läs mer om Skogens dagar i Örebro

Regionsamordnare Erika Nilsson, Västerbotten och Anders Nenzén, NorrbottenEtt material för att utbilda lärarstudenter i utomhusbaserat lärande håller på att formas Regionsamordnare Erika Nilsson, Västerbotten och Anders Nenzén, Norrbotten.

De båda regionerna samarbetar tillsammans med en skoglig representant från Skogsstyrelsen och en pedagog som är lärare. Det blir ett koncept som flera regioner kan arbeta med fram över. Allt material är anpassat efter skolans förutsättningar,

Skogsstyrelsen har en samordnare för alla de kontaktpersoner som finns i de olika distrikten inom Skogen i Skolans tio regioner. Lis Boje visade statistik över hur många lärare, lärarstudenter och elever man hittills hade mött under året och olika exempel på vad som görs när det gäller inventering och upprustning av skolskogar.
Så startar du en skolskog!

Mer information

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, Skogen i SkolanGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolan
Nationella kansliet

 

Lekfullhet vid utomhusbaserat lärande

Övningarna hämtades från Skogen i Skolans webbplats

På Riksmötet träffades Nationella kansliet, styrgrupper och samordnare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb