Ny ordförande i CEI-Bois

14 januari 2016 Vid CEI-Bois generalförsamling den 13 januari i Bryssel valdes Anders Ek, President SCA Timber Supply, till ny ordförande efter Marc Michielsen som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse. / Svenskt Trä

Ny ordförande i CEI-Bois

CEI-Bois är inne i en dynamisk fas där den Europeiska agendan pekar på vikten av hållbar utveckling, men också på ett stort behov av byggande varvid den trämekaniska industrin är rätt positionerad. Industrin bidrar till att både lösa urbaniseringens utmaningar i form av ökat byggande, liksom att medverka till att utveckla regional ekonomi. CEI-Bois har därför en avgörande roll i att driva den trämekniska industrins frågor och positionera industrin ännu starkare i det politiska beslutsfattandet.

Anders Ek har en lång erfarenhet från den trämekaniska industrin och ett stort kontaktnät, vilket är värdefullt för det nya uppdraget. Han har under sin karriär målmedvetet arbetat med att utveckla trävärdekedjan och att positionera trä inom viktiga marknadssegment.

– Vi är mycket glada att Anders Ek accepterat ordföranderollen i CEI-Bois. Anders mandat vilar på ett stort förtroende som han åtnjuter från CEI-Bois medlemmar. Han är rätt person att driva arbetet med att proaktivt positionera vår industri i en krävande, men intressant, utveckling för trä och träanvändning, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

CEI-Bois är den trämekaniska industrins gemensamma lobbyorganisation i Bryssel och representerar direkt och indirekt ca 300 000 företag runt Europa.

Läs mer om CEI-Bois

Kontaktperson:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel: 08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb