Ny aktör på Nybros kombiterminal

9 oktober 2015 Den småländska staden Nybro är en knutpunkt för godstransporter. Snart börjar Stora Enso Bioenergi transportera bränsleflis från kombiterminalen i staden. Företaget kommer att använda terminalen som ett led i arbetet att optimera sina logistiklösningar.

Kombiterminalen i Nybro stod färdig och invigdes 2014. Terminalen var en stor satsning för Nybro kommun. Företaget Stora Enso har beslutat att använda kombiterminalen som ett led i arbetet att optimera sina logistiklösningar samtidigt som det är ett sätt att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp.
  – Genom att använda kombiterminalen i Nybro för att lasta om bränsleflis från lastbil till tåg och sedan transportera flisen till våra kunder i Mälardalen kan vi minska koldioxidutsläppen och bidra till att en mindre mängd klimatpåverkande utsläpp genereras från lastbilstransporter, säger Tomas Hugosson vid Stora Enso Bioenergi.
  Även distriktschef Tobias Cederlöf på Sydved AB, dotterbolag till Stora Enso, ser positivt på beslutet.
  – En stabil avsättning av skogsbränsle är mycket gynnsamt för våra leverantörer av skogsråvara i regionen, säger Tobias Cederlöf.
  Den 7 oktober rullar det första tåget med bränsleflis från Nybro. Totalt kommer Stora Enso Bioenergi att lasta ut bränsleflis via terminalen i Nybro motsvarande 15-20 tåg under vintern 2015-16. Leveransen med tåg sker i samarbete med Green Cargo som sedan starten 2008 har varit den partner som Stora Enso Bioenergi valt för dessa transporter.

Kombiterminal och knutpunkt. Kombiterminalen är en del av Fredrikslunds industrispår i Nybro. Den är ca 40 000 kvm stor och består av två spår, av- och pålastningsytor samt upplagsytor. Spåren är elektrifierade är främst avsedda för industri-, gods- och virkestransporter.
  Syftet med byggnationen och elektrifieringen av kombiterminalen är att stärka den regionala konkurrenskraften och ge befintliga företag som är verksamma i området möjlighet att effektivisera och utvidga sin verksamhet, vilket kommer att medverka till Kalmar läns mål om fossilbränslefritt 2030.
  – Det är det mycket positivt att Stora Enso och Green Cargo nu väljer att köra transporter med tåg från Nybro, säger gatuchef Karin Thyberg på Nybro kommun.
   Idag drivs hela kombiterminalen av Nybro kommun som sedan 2008 lagt drygt 16 miljoner kronor på projektet. Målet är dock att hitta en intresserad organisation med goda kunskaper inom logistik-och transportbranschen som kan sköta drift och utveckling av terminalen i framtiden. Och just framtiden för kombiterminalen ser man ljust på.
  – Nybro är en knutpunkt för godstransporter och samarbetet med Stora Enso kommer att stärka den rollen, vilket vi är mycket glada för, säger Nybro kommuns kommunalråd Christina Davidsson.

Kontaktuppgifter

Maria Faltin, Näringslivschef Nybro kommun
0481-452 08 maria.faltin@nybro.se

Karin Thyberg, Gatuchef Nybro kommun
0481-453 46 karin.thyberg@nybro.se

Tomas Hugosson, Stora Enso Bioenergi
010-467 87 55 tomas.hugosson@storaenso.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb